Strona główna → Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

Aktualizacja 2019/2020

Wymagania:

Edukacja wczesnoszkolna  klasa 3

Informatyka klasa 6

Język polski klasa 6

Historia klasa 6

Język angielski klasa 6

Technika klasa 6

Język angielski klasa 6

Muzyka klasa 6

Matematyka klasa 6

Przedmiot / Edukacja
(w kolejności alfabetycznej) 

Nauczyciele uczący
w roku szkolnym 2018/2019

Wymagania edukacyjne
[pdf]

 Biologia

 Czyżewska Jolanta
 Suwała Edyta
Klasa 5
Klasa 7
Klasa 8

 Chemia

 Dąbrowska Magdalena

Klasa 7
Klasa 8

 Edukacja dla bezpieczeństwa

 Budzińska Anna

Klasa 8

 Edukacja wczesnoszkolna:

  Edukacja matematyczna 
  Edukacja muzyczna         
  Edukacja plastyczna        
  Edukacja polonistyczna   
  Edukacja przyrodnicza    
  Edukacja społeczna         
  Edukacja techniczna        
  Rozwój emocjonalny        
  Rozwój fizyczny 
  Rozwój poznawczy           
  Rozwój społeczny
  Edukacja informatyczna

 Rozp. z dn. 27.08.2017 poz. 977 z późn. zm.

 Dziurzyńska Dorota
 Gruszczyńska Ilona
 Jędrzejewska Barbara
 Soroczyńska Danuta
 Stępień Maria
 Stępniewska Małgorzata

 Chłosta Adam Jacek

Klasa 1
Klasa 2

 

 Edukacja wczesnoszkolna:

  Edukacja matematyczna 
  Edukacja muzyczna 
  Edukacja plastyczna 
  Edukacja polonistyczna
  Edukacja przyrodnicza   
  Edukacja społeczna   
  Tworzenie obrazu siebie 
  Współpraca z innymi       
  Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna           
  Zachowanie w różnych sytuacjach
  Zajęcia techniczne

Rozp. z dn. 23.12.2008

 Falkiewicz Marzena
 Gumińska Małgorzata
 Natora Bożena

 

 

Klasa 3

 Fizyka     

 Zakrzewska Ida

Klasa 7
Klasa 8

 Geografia     

 Gawrońska Iwona
 Zakrzewska Ida
Klasa 5
Klasa 7
Klasa 8

 Historia     

 Węgrzycka Małgorzata
 Wichowska Anna
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 7
Klasa 8

 Historia i społeczeństwo     

 Wichowska Anna

Klasa 6

 Informatyka     

 Chłosta Adam Jacek
 Majkusiak Halina
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 7
Klasa 8

 Język angielski     

 Bartkowiak Bernadetta
 Kłosowska Karolina
 Kozera Lidia
 Nowak Magdalena
 Rejmer Renata
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
 Język angielsk w edukacji wczesnoszkolnej  Kwietniewska Ida Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3

 Język niemiecki     

 Piecyk Justyna

Klasa 7
Klasa 8

 Język polski     

 Bajon Małgorzata
 Kapciak Izabela
 Koptas Beata
 Mężyk Agnieszka
 Różycka Aneta
 Tomczyk Katarzyna
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

 Matematyka     

 Gawrońska Barbara
 Kruk-Maj Agnieszka
 Kwalińska Aneta
 Michalska Bogusława
 Mroczek Elżbieta
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

 Muzyka     

 Chojnacka Anna

Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7

 Plastyka     

 Chojnacka Anna
 Natora Bożena
 Pyrgiel Grażyna
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7

 Przyroda     

 Czyżewska Jolanta
 Gawrońska Iwona
 Suwała Edyta
Klasa 4
Klasa 6

 Religia

 Gumiński Filip
 Piwowarczyk Monika
 Rusek Małgorzata
 Szymczyk Anna
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

 Technika     

 Budzińska Anna

Klasa 4
Klasa 5

 Wiedza o społeczeństwie     

 Olszewska - Zapłata Anita

Klasa 8

 Wychowanie fizyczne

 Florczak Bogusz
 Fokt Marcin
 Górka Edyta
 Gregorczyk Krzysztof
 Liwanowski Paweł
 Majewska Aldona
 Włoskiewicz Piotr
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

 Zajęcia komputerowe     

 Chłosta Adam Jacek
 Majkusiak Halina
Klasa 3
Klasa 6

 Zajęcia techniczne     

 Majkusiak Halina
 Budzińska Anna

Klasa 6

 Zachowanie

 Kruk-Maj Agnieszka
 Koptas Beata
 Gawrońska Iwona
 Wichowska Anna
 Kwalińska Aneta
 Mężyk Agnieszka
 Nowak Magdalena
 Węgrzycka Małgorzata
 Suwała Edyta
 Tomczyk Katarzyna
 Kozera Lidia
 Mroczek Elżbieta
 Gawrońska Barbara
 Chojnacka Anna
 Bajon Małgorzata
 Różycka Aneta
 Kapciak Izabela
 Czyżewska Jolanta
 Michalska Bogusława
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8