Strona główna → Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Przedmiot / Edukacja
(w kolejności alfabetycznej) 

Nauczyciele uczący
w roku szkolnym 2018/2019

Wymagania edukacyjne
[pdf]

 Biologia

 
 Suwała Edyta
Klasa 5
Klasa 7
Klasa 8

 Chemia

 Dąbrowska Magdalena

Ida Zakrzewska

Klasa 7
Klasa 8

 Edukacja dla bezpieczeństwa

 Paweł Liwanowski

Klasa 8

 Edukacja wczesnoszkolna:

  Edukacja matematyczna 
  Edukacja muzyczna         
  Edukacja plastyczna        
  Edukacja polonistyczna   
  Edukacja przyrodnicza    
  Edukacja społeczna         
  Edukacja techniczna        
  Rozwój emocjonalny        
  Rozwój fizyczny 
  Rozwój poznawczy           
  Rozwój społeczny
  Edukacja informatyczna

 Rozp. z dn. 27.08.2017 poz. 977 z późn. zm.

Dziurzyńska Dorota

Soroczyńska Danuta

Stępień Maria

Stępniewska Małgorzata

Chłosta Adam Jacek

Elżbieta Wrochna

 Aleksandra Wlazło

Anna Grabska

Małgorzata Gumińska

Klasa 1
Klasa 2

klasa 3

 

 

 

 Fizyka     

Zakrzewska Ida

Klasa 7
Klasa 8

 Geografia     

Gawrońska Iwona
Zakrzewska Ida
Klasa 5
Klasa 7
Klasa 8

 Historia     

Węgrzycka Małgorzata
Wichowska Anna

Klasa 4
Klasa 5

klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

 

 

 Informatyka     

Chłosta Adam Jacek
Klasa 7
Klasa 8

 Język angielski     

Bartkowiak Bernadetta

Kłosowska Karolina

Nowak Magdalena

Rejmer Renata

Magdalena Suwała-Traczyk

Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
 Język angielsk w edukacji wczesnoszkolnej  

Magdalena Suwała-Traczyk

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3

 Język niemiecki     

 Piecyk Justyna

Klasa 7
Klasa 8

 Język polski     

 Bajon Małgorzata
 Kapciak Izabela
 Koptas Beata
 Mężyk Agnieszka
 Różycka Aneta
 Tomczyk Katarzyna
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

 Matematyka     

 Gawrońska Barbara
 Kruk-Maj Agnieszka
 Kwalińska Aneta
 Mroczek Elżbieta
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

 Muzyka     

 Chojnacka Anna

Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7

 Plastyka     

 Chojnacka Anna
 Justyna Piecyk
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7

 Przyroda     

Gawrońska Iwona
Suwała Edyta
Klasa 4
Klasa 6

 Religia

 S.Joanna Stefańska
 Szymczyk Anna
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

 

 

 Wiedza o społeczeństwie     

 

Klasa 8

 Wychowanie fizyczne

 Florczak Bogusz
 Fokt Marcin
 Górka Edyta
 Liwanowski Paweł
 Majewska Aldona
 Włoskiewicz Piotr
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8

 Informatyka  

Majkusiak Halina

Klasa 4 2021_2022

Klasa 5 2021_2022

Klasa 6 2021_2022

 Technika  

Majkusiak Halina

Monika Piwowarczyk

Klasa 4 2021_2022

Klasa 5 2021_2022

Klasa 6 2021_2022

 Zachowanie 2021_2022

Katarzyna Tomczyk

Edyta Suwała

Halina Majkusiak

Kruk-Maj Agnieszka

Koptas Beata

Gawrońska Iwona

Wichowska Anna

Kwalińska Aneta

Mężyk Agnieszka

Nowak Magdalena

Węgrzycka Małgorzata

Gawrońska Barbara

Różycka Aneta

Kapciak Izabela

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO