Strona główna → e-dziennik

e-dziennik

www.oswiatawradomiu.pl

Szanowni Rodzice

Jeżeli jest problem z dostępem do E-dziennika proszę skorzystać z funkcji: przywracanie dostępu do konta, (poniżej pola do logowania), podając swój pesel lub e-mail.

Powinna przyjść informacja na adres e-mailowy (czasami jako Spam) z loginem, linkiem aktywacyjnym z możliwością zmiany hasła.


 W razie problemów z logowaniem prosimy o informację na adres: 

e-dziennik@psp1.radom.pl 

podając w treści dane do sprawdzenia w systemie (adres e-mail oraz numer PESEL) bądź bezpośredni kontakt z wychowawcą czy sekretarzem szkoły.

Najczęstsze przyczyny problemów dotyczących logowania:

  1. Błędnie wpisany adres e-mail lub jego brak,
  2. Błędnie wpisany lub brak numeru PESEL (mimo, że użytkownik dobrowolnie podał ten numer,  aby posiadać jedno konto zamiast kilku).

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami umieszczonymi na stronie www.oswiatawradomiu.pl zakładka FAQ.

Uczniowie klas 4 - 8 posiadają wygenerowane konta w systemie ZSZO z powiązanym adresem e-mail na portalu: portal.microsoftonline.com o składni: 

Imie.Nazwisko@psp1.radom.pl (bez polskich liter diakrytycznych: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź)

 Do utworzenia konta w systemie ZSZO dla nowego użytkownika należy pobrać i uzupełnione dokumenty przekazać wychowawcy klasy, bądź sekretarzowi szkoły:

Oświadczenie

Dane Ucznia


Instrukcja logowania - aktywowania kontaW związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą na terenie naszej Gminy prosimy o zapoznanie się z listem od Sekretarza Miasta pana Rafała Czajkowskiego.

List dla rodziców