Strona główna → Rada Rodziców

Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać w sekretariacie szkoły bądź przelewem na konto nr:

25 1240 3259 1111 0000 2989 3184

 W tytule proszę podać: Imię i Nazwisko dziecka (dzieci) i klasę do której uczęszcza.

Członkowie Rady Rodziców ustalili wysokość zwrotu dla klas za wpłaty na Radę Rodziców

 Ustalono: 90% i więcej, wpłat na RR – zwrot dla klasy 25%,

 

Rada Rodziców zachęca Wszytkich rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

 

Regulamin Rady Rodziców