Strona główna → Oferta naszej szkoły

Oferta naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu znajduje się przy ulicy Odrodzenia 37, w dzielnicy Glinice.

     Szkoła posiada:

  • 21 dobrze urządzonych sal lekcyjnych,
  • nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową,
  • 50 laptopów dla uczniów z projektu Cyfrowa Szkoła,
  • 15 tablic interaktywnych,
  • bezprzewodowy internet,
  • dwie sale gimnastyczne z zapleczem sportowym,
  • ogólnodostępne, o poliuretanowej nawierzchni boisko do gry w piłkę nożną i koszykową,
  • dwa bezpieczne place zabaw,
  • bibliotekę i czytelnię multimedialną,
  • gabinety: pielęgniarski, logopedyczny, pedagogiczny, psychologiczny i zajęć rewalidacyjnych,
  • świetlicę,
  • stołówkę z własną kuchnią,
  • sklepik.

 Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany. W szkole funkcjonują klasy ogólnodostępne, integracyjne i z innowacją pedagogiczną w zakresie języka angielskiego, edukacji informatycznej, piłki ręcznej i piłki koszykowej. Szkoła zatrudnia ponad 70 dobrze wykwalifikowanych nauczycieli (wszyscy pedagodzy posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne). Wśród nich są specjaliści z dziedziny surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. W każdej klasie nauczyciele prowadzą lekcje otwarte dla rodziców.

   Szkoła prowadzi nieodpłatne zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów (w tym zajęcia specjalistyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i cudzoziemców) oraz rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów (koło języka angielskiego, koło matematyczne, koło ekologiczne, zajęcia plastyczno-muzyczne, zajęcia religijno-artystyczne, zajęcia komputerowe „Internet wokół nas”, „Ogarnij Inżynierię”, piłka nożna, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna). Dzieci z klas I - III korzystają nieodpłatnie z miejskiego basenu kąpielowego, gdzie uczą się pływać a także korygują wady postawy. W szkole prowadzone są także zajęcia odpłatne: język angielski, tańce, zajęcia sportowe.

   W miarę możliwości szkoła wspiera materialnie uczniów z najuboższych rodzin dofinansowując obiady oraz letni i zimowy wypoczynek.

   Nasza szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale także zabawy i wypoczynek. Organizowane są wycieczki, wyjścia do kin, teatrów, muzeów, dyskoteki, bale karnawałowe z orkiestrą oraz wiele innych imprez.

   W szkole działa prężnie Samorząd Uczniowski i Wolontariat. Uczniowie i nauczyciele szkoły posiadają tytuły i certyfikaty m. in: „Szkoła z misją”, Szkoła dobrego wychowania, Belfer roku, Klub roku – wolontariat, Ośmiu wspaniałych, Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat.

Zapraszamy do nas.  

Pedagog 
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Inspektor BHP
Gabinet pielęgniarki szkolnej 
Oferta zajęć pozalekcyjnych