Strona główna → Oferta naszej szkoły

Oferta naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu znajduje się przy ulicy Odrodzenia 37 w dzielnicy Glinice.

Szkoła posiada:

 • 20 dobrze urządzonych sal lekcyjnych,
 • nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową,
 • 50 laptopów dla uczniów z projektu Cyfrowa Szkoła,
 • 9 tablic interaktywnych, 
 • bezprzewodowy internet,
 • dwie sale gimnastyczne,
 • ogólnodostępne, wielofunkcyjne boisko o poliuretanowej nawierzchni,
 • dwa bezpieczne place zabaw,
 • bibliotekę i czytelnię multimedialną,
 • gabinety: pielęgniarski, logopedyczny, pedagogiczny i psychologiczny,
 • świetlicę,
 • stołówkę z własną kuchnią,
 • sklepik.

     Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany. W szkole funkcjonują klasy ogólnodostępne, integracyjne, sportowe i z innowacjami pedagogicznymi w zakresie: języka angielskiego, zajęć komputerowych, piłki ręcznej, piłki koszykowej i pływania. Placówka zatrudnia ponad 60 nauczycieli, a wśród nich specjalistów: surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów. Szkoła prowadzi nieodpłatne zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów (w tym zajęcia specjalistyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych) i rozwijające uzdolnienia uczniów (koło języka angielskiego, koło matematyczne, koło ekologiczne, zajęcia plastyczno-muzyczne, zajęcia religijno-artystyczne, zajęcia komputerowe) oraz zajęcia odpłatne: z języka angielskiego, tańców, zajęć na basenie i innych zajęć sportowych. 

Zapraszamy do nas.  

Pedagog 
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Inspektor BHP
Gabinet pielęgniarki szkolnej 
Oferta zajęć pozalekcyjnych