Strona główna → Oferta naszej szkoły

Oferta naszej szkoły

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu znajduje się przy ulicy Odrodzenia 37, w dzielnicy Glinice.

Szkoła posiada:

• 21 dobrze urządzonych sal lekcyjnych,
• pracownię komputerową z 25 stanowiskami dla uczniów,
• 50 laptopów dla uczniów z projektu Cyfrowa Szkoła,
• 19 tablic interaktywnych,
• bezprzewodowy internet,
• dwie sale gimnastyczne z zapleczem sportowym,
• ogólnodostępne, o poliuretanowej nawierzchni boisko do gry w piłkę nożną i koszykową,
• dwa bezpieczne place zabaw,
• bibliotekę i czytelnię multimedialną,
• gabinety: pielęgniarski, logopedyczny, pedagogiczny, psychologiczny i zajęć rewalidacyjnych,
• świetlicę,
• stołówkę z własną kuchnią,
• sklepik.

   Szkoła znajduje się w bezpiecznej odległości od ruchliwych ulic i skrzyżowań. Otoczona jest terenami zielonymi, gdzie dzieci mogą spędzać czas. Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany. W szkole funkcjonują klasy ogólnodostępne, integracyjne i z innowacjami pedagogicznymi w zakresie języka angielskiego, edukacji informatycznej, piłki ręcznej i piłki koszykowej. Szkoła zatrudnia ponad 70 dobrze wykwalifikowanych nauczycieli (wszyscy pedagodzy posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne). Wśród nich są specjaliści z dziedziny surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. W każdej klasie nauczyciele prowadzą lekcje otwarte dla rodziców. Od roku szkolnego 2021/2022 w szkole planowane jest prowadzenie klas dwujęzycznych (klasy VII - VIII z językiem niemieckim).

   Szkoła prowadzi nieodpłatne zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów (w tym zajęcia specjalistyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i cudzoziemców) oraz rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów (koło języka niemieckiego, koło matematyczne, koło teatralno-filmowe, zajęcia plastyczno-muzyczne, zajęcia religijno-artystyczne, zajęcia komputerowe „Internet wokół nas”, piłka nożna, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna). Dzieci z klas I - III korzystają nieodpłatnie z miejskiego basenu kąpielowego, gdzie uczą się pływać a także korygują wady postawy. W szkole prowadzone są także zajęcia odpłatne: język angielski, tańce, zajęcia sportowe.

   W miarę możliwości szkoła wspiera materialnie uczniów z najuboższych rodzin dofinansowując obiady oraz letni i zimowy wypoczynek.

   Nasza szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale także zabawy i wypoczynek. Organizowane są wycieczki, wyjścia do kin, teatrów, muzeów, dyskoteki, bale karnawałowe z orkiestrą oraz wiele innych imprez. W szkole działa prężnie Samorząd Uczniowski i Wolontariat. Uczniowie i nauczyciele szkoły posiadają tytuły i certyfikaty m. in: „Szkoła z misją”, Szkoła dobrego wychowania, Belfer roku, Klub roku – wolontariat, Ośmiu wspaniałych, Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat.

Zapraszamy do nas

Pedagog 
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Inspektor BHP
Gabinet pielęgniarki szkolnej 
Oferta zajęć pozalekcyjnych