Strona główna → Informator rodzica

Informator rodzica

________________________________________________________________________________________

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

_________________________________________________________________

 

Poniżej zamieszczony został kalendarz roku szkolnego, który mamy nadzieję pomoże Państwu w planowaniu wspólnego, rodzinnego wypoczynku.

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

 

Ferie zimowe

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

 

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

_________________________________________________________________


Terminy zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2021/2022

 1. 23 września 2021r. godz. 17.00
 2. listopad 2021r.
 3. styczeń 2022r.
 4. kwiecień2022r.
 5. czerwiec 2022r.

_________________________________________________________________


Terminy indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2021/2022

Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 17.00-18.00

 1. 2 listopada 2021r.
 2. 7 grudnia 2021r.
 3. 4 stycznia 2022r.
 4. 1 marca 2022r.
 5. 5 kwietnia 2022r.
 6. 10 maja 2022r.
 7. 7 czerwca 2022r.

._________________________________________________________________

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2021/2022

 1. grudzień 2021 (trzy dni- próbny egzamin ósmoklasisty)
 2. Egzamin próbny przeniesiony na inny termin!!!

 3. 24, 25, 26 maja 2022r. (trzy dni- ogólnopolski egzamin ósmoklasisty)
 4. 2 maja 2022r. (poniedziałek)
 5. 17 czerwca 2022r. (piątek)

W dni wolne od zajęć dydaktycznych opiekę nad dziećmi sprawuje świetlica szkolna

_________________________________________________________________

 

Informacja dla rodziców

Od 1 września 2017 r. nasza szkoła staje się ośmioletnią Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Wszyscy uczniowie, dotychczas uczęszczający do naszej szkoły będą kontynuować naukę w tej szkole. Od 1 IX 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały nr 458/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. dotyczącej planu sieci publicznych szkół podstawowych, granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu, ul. Odrodzenia 37 przedstawiają się następująco:

     od strony północnej:
od skrzyżowania ulic Władysława Beliny-Prażmowskiego i Juliusza Słowackiego osią przejazdu kolejowego do wschodniej granicy miasta do Alei Wojska Polskiego
    od strony wschodniej:
wzdłuż granic miasta do Alei Wojska Polskiego
    od strony południowej:
linią łamaną wzdłuż ulicy Tadeuszowskiej, Przelotnej, Długojowskiej, Odrodzenia, Komunalnej, Zwoleńskiej w stronę ulicy Lubelskiej i wzdłuż ulicy Lubelskiej do skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego
    od strony zachodniej:
wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego od nr 53 do 115 (str. np.) do przejazdu kolejowego przy ulicy Juliusza Słowackiego nr 53 (str. np.)   

 Do obwodu szkoły należą ulice:

Chorzowska, Ciemna, Długojowska od nr 41 do końca (str. np.) i od nr 48 do końca (str. pa.), Giserska, Górna, Janowiecka, Jasna, Kalińska, Kaliska, Kaszubska, Jana Kochanowskiego, Komunalna od nr 52 do końca (str. pa.) i od nr 45 do końca (str. np.), Lubelska od nr 1 do 125 (str. np.) i od nr 2 do 144 (str. pa.), Małęczyńska, Metalowa, Nałęczowska, Odrodzenia od nr 2 do 86 (str. pa.) i od nr 1 do 85 (str. np.), Stefana Okrzei, Pomorska, Kazimierza Promyka, Puławska, Juliusza Słowackiego od nr 53 do 115 (str. np.), Smolna, Szczecińska, Średnia, Wesoła, Wrocławska, Zwoleńska, Żurawia.

Uchwała nr 458/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. 

BIP Radom