Strona główna → Informator rodzica

Informator rodzica

_________________________________________________________________


Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

_________________________________________________________________

 

Poniżej zamieszczony został kalendarz roku szkolnego, który mamy nadzieję pomoże Państwu w planowaniu wspólnego, rodzinnego wypoczynku.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                      4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna                                                        23 - 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe                                                                               15 stycznia - 28 stycznia 2024 r. 
Wiosenna przerwa świąteczna                                                    28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty                                                                 14, 15, 16 maja 2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                       21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie                                                                                    22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

_________________________________________________________________

 

Terminy zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2023/2024

12  września 2023 r.                  kl. I- VIII i oddz. przed.
26 października 2023 r.             oddział przedszkolny
styczeń 2024 r.                          kl. I- VIII i oddz. przed.
kwiecień 2024 r.                        oddział przedszkolny
czerwiec 2024 r.                        kl. I- VIII 

_________________________________________________________________


Terminy indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2023/2024

Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 17.00-18.00

3 października 2023 r.
7 listopada 2023 r.
5 grudnia 2023 r.
2 stycznia 2024 r.
6 lutego 2024 r.
5 marca 2024 r.
9 kwietnia 2024 r.
7 maja 2024 r.
4 czerwca 2024 r. 

    ____________________________________________________________

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2023/2024

13 października 2023 r. (piątek)
luty 2023 r.  (2 dni – egzamin próbny ósmoklasisty)
14, 15, 16 maja 2024 r.    (3 dni - ogólnopolski egzamin ósmoklasisty)
2 maja 2024 r. (czwartek)
31 maja 2024 (piątek)

    W dni wolne od zajęć dydaktycznych opiekę nad dziećmi sprawuje świetlica szkolna

_________________________________________________________________

 

Informacja dla rodziców

Od 1 września 2017 r. nasza szkoła staje się ośmioletnią Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Wszyscy uczniowie, dotychczas uczęszczający do naszej szkoły będą kontynuować naukę w tej szkole. Od 1 IX 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały nr 458/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. dotyczącej planu sieci publicznych szkół podstawowych, granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu, ul. Odrodzenia 37 przedstawiają się następująco:

     od strony północnej:
od skrzyżowania ulic Władysława Beliny-Prażmowskiego i Juliusza Słowackiego osią przejazdu kolejowego do wschodniej granicy miasta do Alei Wojska Polskiego
    od strony wschodniej:
wzdłuż granic miasta do Alei Wojska Polskiego
    od strony południowej:
linią łamaną wzdłuż ulicy Tadeuszowskiej, Przelotnej, Długojowskiej, Odrodzenia, Komunalnej, Zwoleńskiej w stronę ulicy Lubelskiej i wzdłuż ulicy Lubelskiej do skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego
    od strony zachodniej:
wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego od nr 53 do 115 (str. np.) do przejazdu kolejowego przy ulicy Juliusza Słowackiego nr 53 (str. np.)   

 Do obwodu szkoły należą ulice:

Chorzowska, Ciemna, Długojowska od nr 41 do końca (str. np.) i od nr 48 do końca (str. pa.), Giserska, Górna, Janowiecka, Jasna, Kalińska, Kaliska, Kaszubska, Jana Kochanowskiego, Komunalna od nr 52 do końca (str. pa.) i od nr 45 do końca (str. np.), Lubelska od nr 1 do 125 (str. np.) i od nr 2 do 144 (str. pa.), Małęczyńska, Metalowa, Nałęczowska, Odrodzenia od nr 2 do 86 (str. pa.) i od nr 1 do 85 (str. np.), Stefana Okrzei, Pomorska, Kazimierza Promyka, Puławska, Juliusza Słowackiego od nr 53 do 115 (str. np.), Smolna, Szczecińska, Średnia, Wesoła, Wrocławska, Zwoleńska, Żurawia.

Uchwała nr 458/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. 

BIP Radom