Strona główna → Informator rodzica

Informator rodzica

Spotkania nauczycieli z rodzicami w ramach pierwszego wtorku miesiąca

4 czerwca 2019 r., od godziny 16:00 do godziny 17:00

Lp. 

Imię i nazwisko nauczyciela 

Wychowawcy klas / 
nauczany przedmiot 

Sala 

1

 Elżbieta Wrochna

oddział przedszkolny a

30

2

 Małgorzata Stępniewska

1ai

4

3

 Beata Konarska

nauczyciel wspomagający

4

4

 Dorota Dziurzyńska

1bi

5

5

 Paulina Kopyt

nauczyciel wspomagający

5

6

 Maria Stępień

1c

14

7

 Barbara Jędrzejewska

2ai

3

8

 Karolina Nowikow

nauczyciel wspomagający

3

9

 Danuta Soroczyńska

2b

13

10

 Ilona Gruszczyńska

2c

4

11

 Marzena Falkiewicz

3ai

14

12

 Monika Piwowarczyk

nauczyciel wspomagający, religia

14

13

 Małgorzata Gumińska

3b

5

14

 Bożena Natora

3c, plastyka

13

15

 Agnieszka Kruk-Maj

4ai, matematyka

103

16

 Katarzyna Bidas

nauczyciel wspomagający

103

17

 Beata Koptas

4b, język polski

102

18

 Iwona Gawrońska

4c, przyroda, geografia

10

19

 Małgorzata Dulepska

nauczyciel wspomagający

10

20

 Anna Wichowska

4d, historia, doradztwo zawodowe

7

21

 Aneta Kwalińska

5ai, matematyka

103

22

 Magdalena Śledź

nauczyciel wspomagający

103

23

 Agnieszka Mężyk

5b, język polski

102

24

 Anna Grabska

nauczyciel wspomagający

102

25

 Magdalena Nowak

5c, język angielski

8

26

 Małgorzata Węgrzycka

5d, historia

7

27

 Edyta Suwała

6ai, przyroda, biologia

10

28

 Mariola Górska

nauczyciel wspomagający

10

29

 Katarzyna Tomczyk

6bi, język polski

108

30

 Alina Peregończuk

nauczyciel wspomagający

108

31

 Lidia Kozera

6c, język angielski

106

32

 Elżbieta Mroczek

6d, matematyka

107

33

 Barbara Gawrońska

7a, matematyka

103

34

 Barbara Małecka

nauczyciel wspomagający

103

35

 Anna Chojnacka

7b, muzyka, plastyka

12

36

 Małgorzata Bajon

7c, j. polski, bibliotekarz

biblioteka szkolna

37

 Aneta Różycka

8ai, język polski

108

38

 Anna Jakubiak

nauczyciel wspomagający

108

39

 Izabela Kapciak

8b, język polski

104

40

 Jolanta Czyżewska

8ci, przyroda, biologia

10

41

 Dorota Krajewska

nauczyciel wspomagający

103

42

 Marzena Zegarek

8d, matematyka

107

43

 Bernadetta Bartkowiak

język angielski

6

44

 Karolina Kłosowska

język angielski

106

45

 Ida Kwietniewska

język angielski

6

46

 Renata Rejmer

język angielski

8

47

 Justyna Piecyk

język niemiecki

6

48

 Anna Budzińska

technika, edukacja dla bezpieczeństwa

12

49

 Halina Majkusiak

informatyka, technika

105

50

 Adam Jacek Chłosta

informatyka

105

51

 Magdalena Dąbrowska

chemia, rewalidacja

9

52

 Anna Franecka

obowiązki wychowawcy w świetlicy

świetlica szkolna

53

 Halina Górniak

obowiązki wychowawcy w świetlicy

świetlica szkolna

54

 Małgorzata Nowak

obowiązki wychowawcy w świetlicy

świetlica szkolna

55

 Roman Waszko

obowiązki wychowawcy w świetlicy

świetlica szkolna

56

 Anna Lewandowska-Zaczek

psycholog

gabinet psychologa

57

 Anna Wiśniewska

pedagog

gabinet psychologa

58

 Anita Pęksyk-Sokalska

logopeda, rewalidacja

gabinet logopedy

59

 Agnieszka Puzianowska-Zdunek

logopeda, rewalidacja

gabinet logopedy

60

 Marcin Fokt

wychowanie fizyczne

pokój przy sali gimnastyczne

61

 Krzysztof Gregorczyk

wychowanie fizyczne

pokój przy sali gimnastyczne

62

 Edyta Górka

wychowanie fizyczne

pokój przy sali gimnastyczne

63

 Paweł Liwanowski

wychowanie fizyczne

pokój przy sali gimnastyczne

64

 Aldona Majewska

wychowanie fizyczne

pokój przy sali gimnastyczne

65

 Piotr Włoskiewicz

wychowanie fizyczne

pokój przy sali gimnastyczne

66

 Filip Gumiński

religia

15

67

 Małgorzata Rusek

religia

15

68

 Anna Szymczyk

religia

15

69

 Grażyna Pyrgiel

plastyka

12

70

 Anita Olszewska - Zapłata

wiedza o społeczeństwie

7

71

 Ida Zakrzewska

fizyka

9

72

 Marzena Solecka

bibliotekarz

biblioteka szkolna

 

Zapraszamy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odzyskiwanie haseł do LIBRUSA

Szanowni Państwo

W pierwszy wtorek miesiąca, przed spotkaniem nauczycieli z rodzicami  w godz. 15.05-16.00  dyżur pełni p.Halina Majkusiak. Pomoże Państwu odzyskać hasło do LIBRUSA. Zapraszamy do sali komputerowej 105. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

_________________________________________________________________

 

Poniżej zamieszczony został kalendarz roku szkolnego 2018/2019, który mam nadzieję pomoże Państwu w planowaniu wspólnego, rodzinnego wypoczynku.

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

 

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

15-17 kwietnia 2019r.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

 

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

_________________________________________________________________

Terminy zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

 

 19-20 września 2018r.- oddziały przedszkolne i kl. I-VIII

29 pażdziernika 2018r.- oddziały przedszkolne

6 listopada 2018r klasy I-VIII

13-14 lutego 2019r. klasy I-VIII

9-10 kwietnia 2019r. oddziały przedszkolne

10-11 czerwca 2019r. klasy I-VIII 

_________________________________________________________________

Terminy indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

 

02.10 2018r. wtorek

04.12.2018r. wtorek

08.01.2019r. wtorek

05.03.2019r. wtorek

07.05. 2019r wtorek

04.06.2019r. wtorek

_________________________________________________________________

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2018/2019

 

02.11.2018r. piątek (Dzień Zaduszny)

 18, 19, 20 grudzinia 2018r. (3 dni- egzamin próbny ósmoklasisty)

15-17 kwietnia 2019r. Ogólnopolski Egzamin Ósmoklasisty

02.05.2019r. (czwartek)- Dzień Flagi

W dni wolne od zajęć dydaktycznych opiekę nad dziećmi sprawuje

świetlica szkolna

_________________________________________________________________

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Materiały dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie znajdziecie Państwo na stronach https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/baza-webinaria.html. Zapraszamy do korzystania. 

_________________________________________________________________

 

Program rządowy "Dobry Start"

Pobierz w formacie pdf:                   Plakat                Ulotka                List p. Minister 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.

(...) 

Cieszymy się, że programem zostanie objętych 4,6 mln uczniów w całej Polsce. „Dobry Start” to – obok „Rodziny 500+” – rzeczywiste wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwa inwestycja w edukację młodego pokolenia.

Z poważaniem

                Elżbieta Rafalska                                                                                                       Anna Zalewska
 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej                                                            Minister Edukacji Narodowej

_________________________________________________________________

Informacja dla rodziców

Od 1 września 2017 r. nasza szkoła staje się ośmioletnią Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Wszyscy uczniowie, dotychczas uczęszczający do naszej szkoły będą kontynuować naukę w tej szkole. Od 1 IX 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały nr 458/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. dotyczącej planu sieci publicznych szkół podstawowych, granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu, ul. Odrodzenia 37 przedstawiają się następująco:

     od strony północnej:
od skrzyżowania ulic Władysława Beliny-Prażmowskiego i Juliusza Słowackiego osią przejazdu kolejowego do wschodniej granicy miasta do Alei Wojska Polskiego
    od strony wschodniej:
wzdłuż granic miasta do Alei Wojska Polskiego
    od strony południowej:
linią łamaną wzdłuż ulicy Tadeuszowskiej, Przelotnej, Długojowskiej, Odrodzenia, Komunalnej, Zwoleńskiej w stronę ulicy Lubelskiej i wzdłuż ulicy Lubelskiej do skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego
    od strony zachodniej:
wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego od nr 53 do 115 (str. np.) do przejazdu kolejowego przy ulicy Juliusza Słowackiego nr 53 (str. np.)   

 Do obwodu szkoły należą ulice:

Chorzowska, Ciemna, Długojowska od nr 41 do końca (str. np.) i od nr 48 do końca (str. pa.), Giserska, Górna, Janowiecka, Jasna, Kalińska, Kaliska, Kaszubska, Jana Kochanowskiego, Komunalna od nr 52 do końca (str. pa.) i od nr 45 do końca (str. np.), Lubelska od nr 1 do 125 (str. np.) i od nr 2 do 144 (str. pa.), Małęczyńska, Metalowa, Nałęczowska, Odrodzenia od nr 2 do 86 (str. pa.) i od nr 1 do 85 (str. np.), Stefana Okrzei, Pomorska, Kazimierza Promyka, Puławska, Juliusza Słowackiego od nr 53 do 115 (str. np.), Smolna, Szczecińska, Średnia, Wesoła, Wrocławska, Zwoleńska, Żurawia.

Uchwała nr 458/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. 

BIP Radom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Wielce Szanowni Państwo,

zapewne już Państwo zaobserwowali, że Internet staje się, a może wręcz stał się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreślić, że nowe technologie niosą ze sobą wiele fantastycznych, rozwijających możliwości, ale mogą stanowić też zagrożenie. Trzeba zatem uczyć dzieci, jak się z nimi mądrze i bezpiecznie obchodzić. I to jest właśnie wspólne zadanie dorosłych. 

     W czasach naszego dzieciństwa dorośli uczyli nas jak zawierać znajomości, bawić się i rozróżniać prawdę od fałszu. Pokazywali nam co jest bezpieczne, a czego należy unikać. Prowadzili nas i objaśniali świat. Jeśli chcieliśmy się ukryć przed ich wzrokiem, budowaliśmy szałas z krzeseł i koca lub chowaliśmy się w podwórkowych zakamarkach. Dzisiejsze dzieci chowają się przed dorosłymi w sieci, a opiekunom coraz trudniej jest je tam odnaleźć, bo to one są tam bardziej u siebie niż my potrafimy to zrozumieć. Zwykle to nie do końca jest element naszego dorosłego świata. Dlatego tak trudno nam dzisiaj uświadamiać młodym ludziom zagrożenia, uczyć jak się zachować w trudnych sytuacjach, chronić przed kłamstwem i manipulacją.

    Oczywistym powinno być dla każdego, że zagrożeniem dla dziecka nie jest urządzenie jako takie, a człowiek, z którym młody człowiek może nawiązać kontakt. Człowiek, który dla własnych, niekiedy nagannych celów, wykorzystuje łatwowierność, ufność i samotność dziecka przed ekranem. Media podają, że do Polski dotarła już pewna internetowa rozrywka, opatrzona niewinną nazwą zabawa, żerująca na ufności jej uczestników. Powoduje ona, że wykonują oni zadania, których celem jest krzywdzenie samych siebie. Coraz trudniejsze wyzwania przekazywane za pośrednictwem tajemniczego przewodnika rzekomo prowadzą dzieci poprzez samookaleczenia aż do kulminacji – samobójstwa. Według doniesień, w Rosji, z której gra rzekomo rozprzestrzenia się po Europie, doprowadziło to do śmierci wielu dzieci. Sytuacja jest o tyle trudna, że dzisiejsze dzieci nie mają zaufania do dorosłych, a w Internecie szukając poczucia przynależności są aktywne w różnego rodzaju społecznościach. Często, nie mając wsparcia w rodzinie, w sieci poszukują przygód, ekscytacji i emocji. Relacje, które tworzą się między dziećmi w Internecie są zadziwiająco silne, a wpływ internetowych znajomych powoduje podejmowanie nie zawsze mądrych i przemyślanych decyzji. Anonimowość internetowa daje osobom chcącym manipulować innymi siłę i skuteczność. Wydaje im się przy tym, że są bezkarne, bezpieczne i posiadają władzę.

     Apeluję więc do Państwa o szczególne zwrócenie uwagi na dzieci w swoim otoczeniu. Zainteresujcie się tymi, którzy nadmiernie korzystają z Internetu, są klasowymi outsiderami, mają problemy w kontaktach z rówieśnikami lub w domu. Oni są właśnie w grupie podwyższonego ryzyka. Nie pozwólmy, aby stała im się krzywda, bądźmy blisko nich dając im poczucie, że są dla nas ważni, że nam na nich zależy, że jesteśmy ich przyjaciółmi, nauczycielami i przewodnikami.

Z wyrazami szacunku
Marek Michalak

pobierz: List Rzecznika Praw Dziecka