Strona główna → Informator rodzica

Informator rodzica

Spotkania nauczycieli z rodzicami w ramach

pierwszego wtorku miesiąca

2 marca 2021 r., od godziny 17:00 do godziny 18:00

w wersji on-line na platformie Teams

Aby połączyć się z nauczycielem proszę w E-dzienniku przejść na zakładkę Terminarz, następnie wskazać przycisk Dołącz przy Spotkaniu / lekcji online z odpowiednim nauczycielem. Proszę pamiętać, aby przy logowaniu do spotkania poprawnie wpisywać swoje imię i nazwisko, aby nauczyciel miał pewność, kto dołącza do rozmowy. Zarazem proszę cierpliwie czekać na zaakceptowanie, przez nauczyciela, dostępu do spotkania. 

Zapraszamy

________________________________________________________________________________________

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

_________________________________________________________________

 

Poniżej zamieszczony został kalendarz roku szkolnego, który mamy nadzieję pomoże Państwu w planowaniu wspólnego, rodzinnego wypoczynku.

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2020 r.

 

Ferie zimowe

18 – 31 stycznia 2021 r.

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

 

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

_________________________________________________________________


Terminy zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

(w przygotowaniu)

_________________________________________________________________


Terminy indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

(w przygotowaniu)

_________________________________________________________________

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2020/2021

 

 17, 18, 19 marca 2021 - próbny egzamin ósmoklasisty

10 maja 2021 - dodatkowy dzień wolny

25, 26, 27 maja - właściwy egzamin ósmoklasisty

4 czerwca 2021 - dodatkowy dzień wolny

W dni wolne od zajęć dydaktycznych opiekę nad dziećmi sprawuje

świetlica szkolna

_________________________________________________________________

 

Program rządowy "Dobry Start"

Pobierz w formacie pdf:                   Plakat                Ulotka                List p. Minister 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.

(...) 

Cieszymy się, że programem zostanie objętych 4,6 mln uczniów w całej Polsce. „Dobry Start” to – obok „Rodziny 500+” – rzeczywiste wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwa inwestycja w edukację młodego pokolenia.

Z poważaniem

                Elżbieta Rafalska                                                                                                       Anna Zalewska
 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej                                                            Minister Edukacji Narodowej

_________________________________________________________________

Informacja dla rodziców

Od 1 września 2017 r. nasza szkoła staje się ośmioletnią Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Wszyscy uczniowie, dotychczas uczęszczający do naszej szkoły będą kontynuować naukę w tej szkole. Od 1 IX 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały nr 458/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. dotyczącej planu sieci publicznych szkół podstawowych, granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu, ul. Odrodzenia 37 przedstawiają się następująco:

     od strony północnej:
od skrzyżowania ulic Władysława Beliny-Prażmowskiego i Juliusza Słowackiego osią przejazdu kolejowego do wschodniej granicy miasta do Alei Wojska Polskiego
    od strony wschodniej:
wzdłuż granic miasta do Alei Wojska Polskiego
    od strony południowej:
linią łamaną wzdłuż ulicy Tadeuszowskiej, Przelotnej, Długojowskiej, Odrodzenia, Komunalnej, Zwoleńskiej w stronę ulicy Lubelskiej i wzdłuż ulicy Lubelskiej do skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego
    od strony zachodniej:
wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego od nr 53 do 115 (str. np.) do przejazdu kolejowego przy ulicy Juliusza Słowackiego nr 53 (str. np.)   

 Do obwodu szkoły należą ulice:

Chorzowska, Ciemna, Długojowska od nr 41 do końca (str. np.) i od nr 48 do końca (str. pa.), Giserska, Górna, Janowiecka, Jasna, Kalińska, Kaliska, Kaszubska, Jana Kochanowskiego, Komunalna od nr 52 do końca (str. pa.) i od nr 45 do końca (str. np.), Lubelska od nr 1 do 125 (str. np.) i od nr 2 do 144 (str. pa.), Małęczyńska, Metalowa, Nałęczowska, Odrodzenia od nr 2 do 86 (str. pa.) i od nr 1 do 85 (str. np.), Stefana Okrzei, Pomorska, Kazimierza Promyka, Puławska, Juliusza Słowackiego od nr 53 do 115 (str. np.), Smolna, Szczecińska, Średnia, Wesoła, Wrocławska, Zwoleńska, Żurawia.

Uchwała nr 458/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. 

BIP Radom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Wielce Szanowni Państwo,

zapewne już Państwo zaobserwowali, że Internet staje się, a może wręcz stał się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreślić, że nowe technologie niosą ze sobą wiele fantastycznych, rozwijających możliwości, ale mogą stanowić też zagrożenie. Trzeba zatem uczyć dzieci, jak się z nimi mądrze i bezpiecznie obchodzić. I to jest właśnie wspólne zadanie dorosłych. 

     W czasach naszego dzieciństwa dorośli uczyli nas jak zawierać znajomości, bawić się i rozróżniać prawdę od fałszu. Pokazywali nam co jest bezpieczne, a czego należy unikać. Prowadzili nas i objaśniali świat. Jeśli chcieliśmy się ukryć przed ich wzrokiem, budowaliśmy szałas z krzeseł i koca lub chowaliśmy się w podwórkowych zakamarkach. Dzisiejsze dzieci chowają się przed dorosłymi w sieci, a opiekunom coraz trudniej jest je tam odnaleźć, bo to one są tam bardziej u siebie niż my potrafimy to zrozumieć. Zwykle to nie do końca jest element naszego dorosłego świata. Dlatego tak trudno nam dzisiaj uświadamiać młodym ludziom zagrożenia, uczyć jak się zachować w trudnych sytuacjach, chronić przed kłamstwem i manipulacją.

    Oczywistym powinno być dla każdego, że zagrożeniem dla dziecka nie jest urządzenie jako takie, a człowiek, z którym młody człowiek może nawiązać kontakt. Człowiek, który dla własnych, niekiedy nagannych celów, wykorzystuje łatwowierność, ufność i samotność dziecka przed ekranem. Media podają, że do Polski dotarła już pewna internetowa rozrywka, opatrzona niewinną nazwą zabawa, żerująca na ufności jej uczestników. Powoduje ona, że wykonują oni zadania, których celem jest krzywdzenie samych siebie. Coraz trudniejsze wyzwania przekazywane za pośrednictwem tajemniczego przewodnika rzekomo prowadzą dzieci poprzez samookaleczenia aż do kulminacji – samobójstwa. Według doniesień, w Rosji, z której gra rzekomo rozprzestrzenia się po Europie, doprowadziło to do śmierci wielu dzieci. Sytuacja jest o tyle trudna, że dzisiejsze dzieci nie mają zaufania do dorosłych, a w Internecie szukając poczucia przynależności są aktywne w różnego rodzaju społecznościach. Często, nie mając wsparcia w rodzinie, w sieci poszukują przygód, ekscytacji i emocji. Relacje, które tworzą się między dziećmi w Internecie są zadziwiająco silne, a wpływ internetowych znajomych powoduje podejmowanie nie zawsze mądrych i przemyślanych decyzji. Anonimowość internetowa daje osobom chcącym manipulować innymi siłę i skuteczność. Wydaje im się przy tym, że są bezkarne, bezpieczne i posiadają władzę.

     Apeluję więc do Państwa o szczególne zwrócenie uwagi na dzieci w swoim otoczeniu. Zainteresujcie się tymi, którzy nadmiernie korzystają z Internetu, są klasowymi outsiderami, mają problemy w kontaktach z rówieśnikami lub w domu. Oni są właśnie w grupie podwyższonego ryzyka. Nie pozwólmy, aby stała im się krzywda, bądźmy blisko nich dając im poczucie, że są dla nas ważni, że nam na nich zależy, że jesteśmy ich przyjaciółmi, nauczycielami i przewodnikami.

Z wyrazami szacunku
Marek Michalak

pobierz: List Rzecznika Praw Dziecka