Strona główna → Klasy dwujęzyczne

Klasy dwujęzyczne

ZARZĄDZENIE Nr 5198/2024 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 26 stycznia 2024 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas siódmych dwujęzycznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2024/2025.

 

Harmonogram Załącznik
do Zarządzenia Nr 5198/2024 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 stycznia 2024

 

 

.................................................................................................................................................................................

Regulamin Rekrutacji do Oddziału Dwujęzycznego

Wniosek do klasy z oddziałami dwujęzycznymi dla kandydatów spoza szkoły

Wniosek do klasy z oddziałami dwujęzycznymi dla uczniów PSP1

Informacja o dwujęzyczności

Test_przykadowy_nr_1

-------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram 2023/2024:

TERMINARZ

 • 1.03.2023 r. - 17.03.2023 r. - składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.
 • 27.03.2023 r. – sprawdzian predyspozycji językowych.
 • 04.04.2023 r. – przekazanie informacji o wynikach sprawdzianu predyspozycji językowych.
 • 05.04.2023 r. – opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 05.04.2023 r. - 14.05.2023 r. – potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do oddziału dwujęzycznego.
 • 21.04.2023 r. – opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.
 •  Od 21.04.2023 r. – procedura odwoławcza.
 • 16.05.2023 r. – 24.06.2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca w oddziale dwujęzycznym.
 • 26.05.2023 r. – dodatkowy termin sprawdzianu dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego.
 • 01.06.2023 r. – przekazanie informacji o wynikach testu predyspozycji językowych w terminie dodatkowym.
 • 02.06.2023 r. – opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie dodatkowym.
 • 02.06.2023 r. – 12.06.2023 r. – potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do oddziału dwujęzycznego.
 • 13.06.2023 r. – opublikowanie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych.