Logopeda

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:

  • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
  • kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o prawidłowy jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
  • organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.