Strona głównaOferta naszej szkoły → Pedagog i psycholog szkolny

Pedagog i psycholog szkolny

Zwróć się do pedagoga/psychologa szkolnego, gdy:


·         czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny/a,
·         nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
·         masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
·         masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
·         chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
·         chciałbyś/chciałabyś z kimś porozmawiać,
·         chciałbyś/chciałabyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
·         masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2021/2022

 

Pedagog

mgr Anna Wiśniewska

Psycholog

mgr Anna Lewandowska - Zaczek

Poniedziałek

12.3o - 16.3o

08.oo - 13.oo

Wtorek

08.oo - 13.oo

10.30 – 16.3o  (13.3o – 15.30 – rewalidacja)

Środa

10.3o - 14.3o

08.oo - 13.oo

Czwartek

12.oo - 16.oo

08.oo - 13.oo

Piątek

08.oo - 13.oo

12. oo – 16.00 (14.30- 15.30 – rewalidacja)

 

Praca pedagoga szkolnego obejmuje następujące działania:

1. Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły. 

2. Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania. 

3. Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach. 

4. Planowanie tematyki godzin wychowawczych. 

5. Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują. 

6. Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych. 

7. Organizacja zajęć integracyjnych dla klas pierwszych oraz integrację uczniów klas integracyjnych. 

8. Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia. 

9. Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej. 

10. Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jago rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.

Jednym z jego głównych zadań jest promowanie metod, które aktywizują pracę uczniów i zwiększają efektywność uczenia się. Psycholog szkolny pomaga przy dostosowaniu wymogów edukacyjnych do poziomu rozwoju uczniów. 

Zadania psychologa w szkole

Głównym adresatem wszelkich działań psychologa w szkole jest uczeń. Psycholog rozpoznaje możliwości uczniów oraz ich sytuację wychowawczą.

Praca psychologa szkolnego polega na zbieraniu informacji na temat uczniów, rodziców, nauczycieli, problemów czy zjawisk. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę: ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza, rysunku itp.

Właściwe rozpoznanie problemów pomaga opracować koncepcje pracy z klasą czy pojedynczym uczniem oraz współpracy z rodzicami i nauczycielami.

Do innych zadań psychologa w szkole należy organizowanie warsztatów, których celem jest wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w unikaniu zagrożenia, skutecznego odmawiania i szukania pomocy. Podczas zajęć warsztatowych psycholog integruje klasę, pomaga uczniom budować pozytywne wizerunki własnej osoby i klasy.