Aktualności

Zapraszamy do obchodów DNIA BEZ SAMOCHODU

Opiekun strony 16.09.2011 21:06 • 

Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak serdecznie zaprasza dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w obchodach Dnia bez Samochodu Radom 2011. Impreza edukacyjna pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu będzie się odbywała 22 września (czwartek) pod hasłem „Czyste powietrze smakuje lepiej”. Szczegóły w rozwinięciu.

Zajęcia programowe półkolonii PSP nr 1 w Radomiu

Opiekun strony 22.06.2011 23:50 • 

Wszystkim zainteresowanym przedstawiamy program półkolonii letniej zorganizowanej w naszej szkole.

Podsumowanie wyników promocji

Opiekun strony 22.06.2011 16:18 • 

Wszyscy uczniowie klas IV-VI otrzymali promocję do klasy programowo wyższej i wszyscy uczniowie klas szóstych ukończyli szkołę podstawową. Gratulujemy!!!

Spotkania Marcina Gortata z najmłodszymi miłośnikami koszykówki w Radomiu

Opiekun strony 14.06.2011 21:49 • 

Dnia 1 czerwca rozpoczęły się zapisy na tegoroczną edycję campów Marcina Gortata. Począwszy od tego dnia na stronie internetowej Fundacji Marcina Gortata MG13 www.mg13.com.pl, organizującej campy, dostępne są formularze zgłoszeniowe. Uczestnicy i uczestniczki treningów z Marcinem Gortatem muszą spełniać kryterium wiekowe. Na campy mogą zostać zakwalifikowane dzieci urodzone między 1 stycznia 1998 roku a 31 grudnia 2002 roku. Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby dziecko zostało zapisane na camp w konkretnym mieście.

Mamy tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów"!

Opiekun akcji 05.06.2011 22:20 • 

W roku szkolnym 2010/11 minister Katarzyna Hall ogłosiła początek akcji Odkrywania Talentów. Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez MEN Rokiem Odkrywania Talentów, a na stronie ministerstwa pojawiły się mapy miejsc oraz szkół odkrywców talentów. Celem akcji jest stworzenie ogólnopolskiej mapy szkół zaangażowanych we wspieranie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

1 .. 221 222 223 224 225 226 227 .. 231