17 maja – 23 maja Potwierdzanie woli kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych

 

AKTUALNOŚCI

Zajęcia programowe półkolonii PSP nr 1 w Radomiu

Opiekun strony 22.06.2011 23:50 • 

Wszystkim zainteresowanym przedstawiamy program półkolonii letniej zorganizowanej w naszej szkole.

Podsumowanie wyników promocji

Opiekun strony 22.06.2011 16:18 • 

Wszyscy uczniowie klas IV-VI otrzymali promocję do klasy programowo wyższej i wszyscy uczniowie klas szóstych ukończyli szkołę podstawową. Gratulujemy!!!

Spotkania Marcina Gortata z najmłodszymi miłośnikami koszykówki w Radomiu

Opiekun strony 14.06.2011 21:49 • 

Dnia 1 czerwca rozpoczęły się zapisy na tegoroczną edycję campów Marcina Gortata. Począwszy od tego dnia na stronie internetowej Fundacji Marcina Gortata MG13 www.mg13.com.pl, organizującej campy, dostępne są formularze zgłoszeniowe. Uczestnicy i uczestniczki treningów z Marcinem Gortatem muszą spełniać kryterium wiekowe. Na campy mogą zostać zakwalifikowane dzieci urodzone między 1 stycznia 1998 roku a 31 grudnia 2002 roku. Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby dziecko zostało zapisane na camp w konkretnym mieście.

Mamy tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów"!

Opiekun akcji 05.06.2011 22:20 • 

W roku szkolnym 2010/11 minister Katarzyna Hall ogłosiła początek akcji Odkrywania Talentów. Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez MEN Rokiem Odkrywania Talentów, a na stronie ministerstwa pojawiły się mapy miejsc oraz szkół odkrywców talentów. Celem akcji jest stworzenie ogólnopolskiej mapy szkół zaangażowanych we wspieranie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do udziału w "Marszu Zebry"

Opiekun akcji 25.05.2011 16:05 • 

4 czerwca 2011 ulicami Warszawy przejdzie Marsz Zebry – kolorowy i radosny apel o bezpieczne drogi dla dzieci. Inicjatorzy pierwszego w Polsce „Marszu Zebry”, chcą uświadomić rodzicom, jak ważna jest nauka dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inicjatywę wspiera Renault Polska, organizator programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich”.

1 .. 138 139 140 141 142 143 144 .. 147