Strona głównaPorady → Syndrom ofiary

Syndrom ofiary

1. Definicja agresji i przemocy

Agresja- każde zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu

Przemoc-ma miejsce wówczas, gdy uczeń atakujący jest silniejszy fizycznie lub psychicznie, występuje nierównowaga sił.

2. Rodzaje agresji i przemocy

Fizyczna(bicie, kopanie, popychanie, plucie, niszczenie własności, zamykanie w pomieszczeniach)

Słowna(przezywanie, owyśmiewanie, plotkowanie, grożenie, szantażowanie, manipulowanie związkami przyjaźni)

Bez słów i kontaktu fizycznego(wrogie gesty, min, izolowanie, manipulowanie związkami przyjaźni)

3. Syndrom ofiary

a. Cechy ofiary pasywnej

Wrażliwość i nieśmiałość

Ostrożność w kontaktach z innymi

Trudności z zaistnieniem w grupie rówieśniczej

Niepewność i lękowość

Nie potrafi się bronić, w razie ataku płacze, wycofuje się, ucieka

Niskie poczucie własnej wartości

Lepszy kontakt z dorosłymi niż rówieśnikami( często  ma nadopiekuńczą mamę)

b. Cechy ofiary prowokującej

Ma problemy z koncentracją uwagi

Wyróżnia się nadaktywnością

Wprowadza zamieszanie i niepokój

Wytwarza wokół siebie atmosferę irytacji i napięcia

Jej zachowanie może być odbierane przez większość klasy jako prowokujące i powodować negatywne reakcje z strony innych

4. Jak rozpoznać dziecko- ofiarę

Mają siniaki, zniszczone ubrania, przybory szkolne i nie potrafią wyjaśnić dlaczego tak się stało

Gorzej śpią

Pogarszają się im wyniki w nauce

Wycofują się z  kontaktów z innymi, unikają szkoły, skarżą się na bóle brzucha, głowy itp.

Mówią, że nienawidzą swojej szkoły i nie chcą tam chodzić

Kradną z domu pieniądze i wartościowe przedmioty

5. Sposoby pomocy dziecku-ofierze

Rozmawiać z dzieckiem o sytuacji wśród rówieśników

Wspierać dziecko

Wymyślić razem z dzieckiem sposoby samodzielnego poradzenia sobie z sytuacją

Przećwiczyć w domu z dzieckiem asertywne sposoby obrany przed przemocą

Zachęcić dziecko do udziału w zajęciach budujących pewność siebie

Rozwijać samodzielność dziecka

Wspierać budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami

Współpracować ze szkołą

Dziecko będące ofiarą może uciekać się do agresji względem innych, nie radząc sobie z doświadczanym stresem i przykrymi uczuciami. Wybuch agresji  jest wtedy bardzo gwałtowny i niespodziewany. Dziecko traci kontrolę nad  swoim zachowaniem przez co może wyrządzić innym dotkliwą krzywdę (czasem zupełnie przypadkowym osobom).

W przypadku podejrzenia, że Państwa dziecko jest ofiarą przemocy lub  agresji prosimy o kontakt z psychologiem bądź pedagogiem szkolnym!!

Przygotowała :Anna Lewandowska Zaczek- psycholog szkolny na podstawie „Spotkanie z rodzicami na temat zjawiska agresji przemocy wśród rówieśników” J. Węgorzewskiej i A. Milczarek