Strona główna → Świetlica 2020-21

Świetlica 2020-21

  

  

 

 

Był wśród nas

 

Wiadomość o śmierci naszego kolegi i długoletniego

wychowawcy nauczyciela świetlicy Romana Waszko

pogrążyła nas w smutku i żalu.

Pozostanie w naszej pamięci jako życzliwy, koleżeński,

uczynny i zawsze chętny do niesienia pomocy innym.

Będziemy pamiętać jego poczucie humoru, pozytywne

nastawienie do ludzi i pasję do sztuki.

Był bardzo lubiany przez uczniów korzystających

ze świetlicy, w których rozwijał umiejętności artystyczne.

Cieszył się szacunkiem pracowników szkoły i rodziców.

Wyrażamy wdzięczność za wspólnie spędzone chwile

i zaangażowanie w wykonywaną pracę na rzecz świetlicy.

Wychowawcy świetlicy,

uczniowie i ich rodzice