Strona główna → Ogarnij Inżynierię

Ogarnij Inżynierię

Program  „Ogarnij Inżynierię”

"Tajemnice zielonych dachów" dla klas IV- moduł realizowany w I semestrze 2017/2018r, 2018/2019r i 2019/2020r.

„Energia i wiatr” dla klas V- moduł realizowany w II semestrze 2017/2018r.

 

Miło jest mam poinformować wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców, że Fundacja Katalyst Engineering, po raz kolejny zaprosiła naszą szkołę do współpracy przy programie „Ogarnij Inżynierię”, moduł „Zielone dachy” i moduł „Energia i wiatr”

W ramach modułu Fundacja zapewnia również bezpłatne kompleksowe szkolenia, warsztaty dotyczące zarówno modułu, jak i całego programu, przeznaczone dla nauczycieli biorących udział w programie, warsztaty z obsługi drukarki 3D i podstaw modelowania.

Fundacja Katalyst Engineering zapewniła również materiały dydaktyczne i sprzęt dla uczniów i nauczycieli między innymi drukarkę 3D, stacje pogodowe, zestawy doświadczalne– „Wiatr”, „Temperatura”, „Wilgotność powietrza”, „Ciśnienie atmosferyczne”, hygromety, barometry, wagi, pompki, wiatraki, a  także „Notatniki Inżyniera” dla każdego ucznia.

Program „Ogarnij Inżynierię” jest innowacyjnym programem edukacyjnym, który:

·         łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki.

·         otwiera przed uczniami świat zaawansowanej technologii, zaprasza do majsterkowania i zabawy z naukami ścisłymi.

·         uczy projektowania, przeprowadzania eksperymentów i praktycznego wykorzystywania najnowocześniejszych technologii

·         zdobywania umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

 

"Tajemnice zielonych dachów" dla klas IV- I semestr 2017/2018r.

 

W I semestrze 2017/2018r. uczniowie klas IV przystąpili do realizacji projektu "Tajemnice zielonych dachów", w którym udział wzięło ponad 90 uczniów. Koordynatorem szkolnym projektu na rok szkolny 2017/2018 została Pani Halina Majkusiak.

Projekt „Ogarnij Inżynierię”  moduł "Tajemnice zielonych dachów" realizuje w naszej szkole grupa nauczycieli, Panie: Edyta Suwała, Jolanta Czyżewska, Halina Majkusiak, Urszula Kliszewska, Anna Budzińska, Barbara Gawrońska, Aneta Kwalińska, Bogusława Michalska i Elżbieta Mroczek.

Na zajęciach w ramach modułu uczniowie:

·         poznają problematykę i rozwiązania dotyczące zielonych dachów

·         uczą się modelowania 3D oraz obsługiwania drukarki 3D

·         poznają technologię 3D- możliwości druku zróżnicowanych kształtów, rozmiarów, wykorzystania do druku bardzo różnych materiałów: np. biodegradowalnego plastiku (powstałego ze skrobi kukurydzianej i trzciny cukrowej), żywic, szkła i innych materiałów ekologicznych

·         dowiadują się, czym są zielone dachy, jaki mają wpływ na klimat i środowisko

·         tworzą budynki z tradycyjnymi i zielonymi dachami, żeby porównać ich właściwości poznają zalety i wady dachów robiąc doświadczenia i prowadząc pomiary

·         zamieniają umiejętności, które wypływają z ich naturalnej ciekawości w świadomy, zorganizowany proces poznawania

·         rozwiązują problemy metodą naukową – określają problem, poszukują rozwiązań, planują działania, realizują swój projekt, testują i udoskonalają

·         uświadamiają sobie jak ważna jest metoda prób i błędów (próbują różnych rozwiązań- popełnianie błędów jest integralną częścią procesu uczenia się -to właśnie dzięki błędom uczymy się i możemy udoskonalać nasza wiedzę, umiejętności i projekty

·         współpracują w ramach pracy zespołów

·         stają się odkrywcami i konstruktorami

 

Zakończenie projektu z pełnym sukcesem odbyło się w styczniu 2018r.

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

„Energia i wiatr” dla klas V- II semestrze 2017/2018r.

 

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018, kontynuowaliśmy w szkole pracę z modułem „Energia i wiatr” w klasach V. W projekcie wzięło udział 67 uczniów. Nauczyciele prowadzący zajęcia to Panie: Edyta Suwała, Halina Majkusiak, Anna Budzińska, Barbara Gawrońska, Aneta Kwalińska, Bogusława Michalska i Pan Adam Jacek Chłosta

Na zajęciach w ramach modułu uczniowie:

·         poznają różne aspekty pogody

·         tworzą własne termometry i skale pomiarowe

·         konstruują urządzenia do pomiaru wilgotności, a także wiatromierze i wiatrowskazy, służące do rejestrowania prędkości i kierunku wiatru

·         poznają budowę drukarki 3d

·         projektują i drukują w technologii 3D

·         rozwiązują problemy metodą naukową – określają problem, poszukują rozwiązań, planują działania, realizują swój projekt, testują i udoskonalają

·         współpracują w ramach pracy zespołów

·         stają się odkrywcami i konstruktorami

 

Tak interesujące lekcje, na pewno zainspirują wielu uczniów do dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności w dziedzinie inżynierii.

Zakończenie projektu odbyło się w czerwcu 2018r.

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a także drobny upominek wykonany na drukarce 3d.

 

Dziękujemy przedstawicielom FUNDACJI KATALYST ENGINEERING

Pani Katarzynie, Pani Annie, Panu Karolowi i Panu Kamilowi

za pomoc w pogłębieniu wiedzy

i umiejętności naszych wspaniałych uczniów.


Galeria "Tajemnice zielonych dachów" dla klas IV.

Galeria „Energia i wiatr” dla klas V.

Koordynator szkolny projektu

Halina Majkusiak