Strona głównaPorady → Instytucje wsparcia dla rodziców

Instytucje wsparcia dla rodziców

INSTYTUCJE WSPARCIA DLA RODZICÓW, KTÓRZY SZUKAJĄ POMOCY I PORAD W SPRAWIE SWOJEGO DZIECKA.

 

I. ZESPÓŁ NADPOPBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI – ADHD:

- Polskie Towarzystwo ADHD, Kraków ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29, tel: (12) 251-49-24, kom: 609-454-809, www.ptadhd.pl

- www.dahd.info.pl

- www.urwis.pl/dzieci

II. ROZPOZNANA DYSLEKSJA ROZWOJOWA:

- Polskie Towarzystwo Dysleksji (baza adresowa 76 oddziałów w terenie) 

www.ptd.edu.pl

III. DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE (CUKRZYCA, PADACZKA, ALERGIE, ZABURZENIA NEUROLOGICZNE):

- Polskie Towarzystwo Diabetologiczne- Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii Nefrologii- Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3- go Maja 13/15 41-800 Zabrze tel: (32) 271-25-11

- Polskie Towarzystwo Epileptologii , Warszawa  ul. Wiertnicza 122, tel: (22) 842-24-92 e- mail office@epilepsy.org.pl

- www.viamedica.pl

IV. NADUŻYWAJĄCE ALKOHOLU:

- Infolinia AA: 801033242

- Fundacja ,, Dominik”: (22) 8535222 środa- piątek w godz. 13.30- 19.30

- Anonimowy Przyjaciel- internetowy telefon zaufania Towarzystwa Pomocy Telefonicznej: pomoctel@free.org.pl

- Pomarańczowa Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Rodziców Pijących Nastolatków: 0-801-14—068 od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00

V. EKSPERYMENTUJACEGO Z  NARKOTYKAMI:

-Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, warszawa ul. Dereniowa 52/54 tel; (22) 641- 15- 01 e- mail: kbpn@ kbpn.gov.pl

- Narkotyki – Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania 0-801-199-990

- Telefon Zaufania – Narkomania, pomoc rodzinie22) 8444470, codziennie w godz. 16.00-20.00

- Narkomania ,, Pogotowie Makowe”: 0-801-109-696, pn- pt w godz. 10.00-20.00, w sobotę w godz. 10.00-15.00

- Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny ,, Pogotowie Makowe” przy ,, Powrót z U”: (22) 669- 50- 01 e- mail: zgpowrotzu@poczta.onet.pl

- Telefon Zaufania do spraw Uzależnień i AIDS (22) 628- 03- 36

WWW.narkomania.akcjasos.pl

 

VI. WOBEC KTÓREGO STOSOWANA JEST PRZEMOC ,W TM PRZEMOC SEKSUALNA I CYBERPRZEMOC:

- WWW.helpline.org.pl

- www.sieciaki.pl

- infolinia:0- 800-100-100

- Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie,, Niebieska Linia”  tel: -801- 120-002

- Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji ,,Dzieci Niczyje”, Warszawa ul. Walecznych 59, tel: (22) 616- 03-14 lub (22) 616- 02-68

VII. Z POWAŻNYMI PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI, ANOREKSJĄ, BULIMIĄ:

-Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, Warszawa ul. Targowa 66/23 tel: (22) 618- 34- 06, e- mail: spoza@ind.org.pl

- Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. Al..Sobieskiego 9, tel: (22) 321- 35-00 lub (22) 331-33-31 oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży tel: (22) 642- 12- 72, WWW.ipin.edu.pl

- Polski Instytut Ericksonowski : WWW.p-i-e.pl

- Infolinia Psychiatryczna: 0-800-600-700 piątek- niedziela w godz. 16.00- 20.00.

VIII. BĘDĄCEGO DZIECKIEM UCHODŹCÓW:

- WWW.uchodzcydoszkoly.pl – strona Polskiej Akcji Humanitarnej, poświęcona dzieciom uchodźców polskich w szkołach.

 

Ponadto fachową pomoc merytoryczną, prawną i psychologiczną  zapewniają:

- Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania -0-800-120-226

- Infolinia dla Wychowawcy: 0-801- 800- 967 w poniedziałki i czwartki  17.00- 19.00

- polski portal edukacyjny: WWW.wdu.info.pl- spawy prawne i nauczycielskie

- WWW.portalkadrowy.pl

- WWW.prawodlaszkol.pl

- WWW.znp.edu.pl

- WWW.online.synapsis.pl

- WWW.psychologia.net.pl

 

Przygotowała- Anna Wiśniewska- pedagog szkolny 

 na podstawie  miesięcznika ,, GŁOS PEDAGOGICZNY” nr. 21. 2010.