Strona głównaPorady → Instytucje i osoby udzielające pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Instytucje i osoby udzielające pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Gdzie szukać pomocy?- wykaz ważniejszych instytucji  świadczących pomoc

 

POMOC DLA RODZINY W PRZYPADKU PRZEMOCY

 BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA - 988

NIEBIESKA LINIA TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY

W RODZINIE

 0-800-200-02 POŁĄCZENIE BEZPŁATNE

 W DNI POWSZEDNIE OD GODZ. 10. 00 DO 22.00

W SOBOTY I ŚWIĘTA OD GODZ. 10.00 DO 16.00

 II KOMISARIAT POLICJI W RADOMIU

ul. ŚWIERKOWA 49 tel.: 48 345-33-11

obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: (Glinice, Idalin, Ustronie i Prędocinek)

Terenem naszej szkoły zajmuje się dzielnicowy Grzegorz Juszkiewicz tel.: 48 345- 32-56, 696497034

 

SĄD- III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

ul. Żeromskiego 43/45 tel: 48 36-80-620

 

 Informacje o innych instytucjach świadczących pomoc na rzecz rodzin i dzieci.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Wojewódzki
ul. Malczewskiego 20 b
tel: 48 36-25-461

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Komitet Terenowy
Rodzinny Ośrodek Interwencyjno - Mediacyjny
ul. Malczewskiego 20 b
tel: 36-227-45 lub 30-254-61
( dyżur pełni i pomocy udziela: pedagog p. psycholog, prawnik)
Rzecznik Praw Dziecka Włodzimierz Wolski
 
Dom dla Bezdomnych Kobiet
ul. Zagłoby 3
tel: 48 365 26 29

 

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Słowackiego 188
tel: 48 360 01 91

 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”
ul. Reja 5/1; tel: 48 362-20-46-48
 

Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Kościelna 5 tel: 48 365-29-29, 48 365-10-87,
www.caritas.pl/radom

 

Świetlica socjoterapeutyczna Caritas (także dla uczniów z naszej szkoły)
ul. Kościelna 14 b
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 do 18.00
tel: 48 365-10-87
s. Małgorzata Bińkowska

 
Katolickie Centrum Młodzieży, "ARKA”
ul. Chrobrego 7/9
tel: 48 366-99-57, kom 604 472 209

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Domagalskiego 7
tel: 48 365-58-01

  

Fundacja "BEZPIECZNE DZIECKO”
ul. Radomskiego 4/11
tel: 48 365-54-59
email:matargosz@neostrada.pl
 

Fundacja „Wróć do mnie” - dla rodziców dzieci z autyzmem
ul. Kusocińskiego 20 m 35
tel: 509 514 421, 503 075 396
email: fundacja_wdm@orange.pl
http://fundacja-wdm.net
 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
ul. Sempołowskiej 8 lok2.
email: radom@wolontariat.org.pl
e- mail: biuro@cmwolontariat.org.pl
www.wolontariat.org.pl/radom

 

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej (pomoc charytatywna, pomoc bezrobotnym)
ul. Młyńska 23/25
tel: 505 085-477

 POMOC DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

 Stowarzyszenie „MONAR”
ul. Struga 57A
 tel: 48 364 76-00

 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”
ul. Reja 5 tel: 48 362- 20- 46

 

Przychodnia Odwykowa
ul. Narutowicza 1
tel: 48 363- 19- 93

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Narutowicza 1
 tel: 48 362-18-58

 

Stowarzyszenie „Zdążyć z pomocą”
ul. Styczniowa 20
tel: 48 366-24-07, kom 693 561 155, 501 215 609

  

WAŻNE STRONY INTERNETOWE

www.brpd.gov.pl- Rzecznik Praw Dziecka

www.rpo.gov.pl- Rzecznik Praw Obywatelskich

www.pfron.org.pl- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.niepełnosprawni.pl- portal informacyjny

www.menis.gov.pl- Portal Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

www.mops.radom.pl- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Informację przygotowała p.Anna Wiśniewska- pedagog szkolny