Strona głównaProjekty → Erasmus +_2019

Erasmus +_2019

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu bierze udział w międzynarodowym projekcie Erasmus +. Mobilność kadry.

Tytuł naszego projektu to:

„Jesteśmy częścią Europy, Europa jest częścią nas - mobilność nauczycieli PSP nr 1 w Radomiu”.

Zaplanowane mobilności dotyczą 12 nauczycieli, którzy podczas kursów kształcą się w obszarach: język niemiecki – metodyka i słownictwo, język angielski – zintegrowane nauczanie językowo przedmiotowe CLIL, angielski ogólny oraz nauczanie języka obcego przez zabawę w szkole podstawowej.

Kursy, w których do tej pory uczestniczyliśmy odbyły się w Niemczech, na Malcie i na Cyprze.

 

Poprzez realizację projektu mamy na celu przede wszystkim:

 

- poprawę umiejętności językowych 12 pracowników szkoły - zwiększenie znajomości języka o jeden poziom w ciągu 18 miesięcy,

- zwiększenie wśród wszystkich uczniów szkoły kompetencji międzykulturowych,

- zwiększenie współpracy na poziomie międzynarodowym z innymi szkołami,

- zwiększenie liczby nauczycieli korzystających regularnie na zajęciach w programu eTwinning,

- wprowadzenie innowacyjnych metod pracy przez cały zespół nauczycieli,

- zwiększenie ilości międzynarodowych projektów lub w kontekście międzykulturowym inicjatyw,

- zwiększenie ilości przedmiotów nauczanych metodą CLIL,

- zwiększenie zdolności zaspakajania potrzeb osób defaworyzowanych.

 

Ponadto naszym celem jest stworzenie uczniom możliwości wymiany międzynarodowej z ich rówieśnikami w Europie, w związku, z czym wykorzystamy szansę do nawiązania międzynarodowych kontaktów z innymi szkołami w Europie. Dzięki szkoleniu pozyskamy nowe kontakty oraz partnerów do współpracy. Jest to założenie niezbędne dlatego, że do naszej szkoły uczęszczają również dzieci pochodzenia bułgarskiego, ukraińsko - polskiego oraz ukraińsko – hinduskiego i to właśnie one są narażone na wykluczenie. Szukamy sposobu na możliwość wyrównania szans dzieci cudzoziemców.

 

Kolejna potrzeba w zakresie znajomości języków obcych to poprawa kompetencji tych nauczycieli, którzy zostali wyznaczeni do nauczania swoich przedmiotów w oddziale dwujęzycznym po niemiecku i angielsku, a więc metodą CLIL. Mamy nadzieję na utworzenie oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim i od 7 klasy z językiem niemieckim w naszej szkole.

 

Pan Dyrektor Bogusz Florczak, pan Jacek Chłosta, pani Agnieszka Mężyk i pani Magdalena Dąbrowska uczestniczyli w dwutygodniowym kursie języka angielskiego na Cyprze. Pani Bernadetta Bartkowiak wzięła udział w szkoleniu metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego na Malcie. W tym samym czasie na kursie językowym z języka angielskiego przebywały: pani Ela Socha, pani Maria Stępień, pani Barbara Małecka oraz pani Anna Lewandowska – Zaczek. Pani Justyna Piecyk wyjechała do Lindau w Niemczech. Jest to urokliwa miejscowość położona w południowej części Niemiec, w Bawarii. Umiejscowiona tuż nad Jeziorem Bodeńskim w bezpośrednim sąsiedztwie Austrii i Szwajcarii. Podczas dwutygodniowego szkolenia w grupie międzynarodowej pani Justyna pogłębiała swoje umiejętności językowe i metodyczne na kursie: „Sprache und Methodik für Lehrkräfte C1” (50 godzin).

 

Zdobytą podczas szkoleń wiedzą i doświadczeniem w nauczaniu wszyscy nauczyciele biorący udział w kursach mogą teraz dzielić się z nauczycielami i uczniami nie tylko naszej szkoły, ale również z placówkami oświatowymi, które biorą udział lub planują na przyszłość wzięcie udziału w programie Erasmus+.

 

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia fotorelacji z odbytych już podróży.