Strona główna → Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

 

 Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 04.09.2018r. do 12.03.2019r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkolny klub wolontariatu w sposób następujący:

 Zadanie 2.

Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych/plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 Wykonanie.

Ocena efektów zadania. Wnioski, spostrzeżenia:

Zorganizowanie apelu, na którym pokazano prezentację o akcjach prowadzonych w szkole oraz w środowisku lokalnym i ogólnopolskim, przedstawiono prace naszego klubu, zapoznano z wolontariatem systematycznym. Zapoznano uczniów z etosem wolontariusza oraz uświadomiono im, że wolontariat to nie tylko praca, ale też zabawa, integracja, wspólne spędzanie wolnego czasu.

Celem tego zadania była popularyzacja klubu wolontariatu wśród uczniów klas młodszych, a efektem deklaracja pracy w klubie dzieci z klas IV, V. Obecnie czynnie i systematycznie działa 15 wolontariuszy.

 Zadanie 3.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 Wykonanie.

Ocena efektów zadania. Wnioski, spostrzeżenia:

Opracowano regulamin szkolnego konkursu plastycznego „Pomocna dłoń”, który odbył się w dwóch kategoriach wiekowych kl. 0 – III, IV – VIII. Przyznano nagrody i wyróżnienia, zorganizowano wystawę prac.

Dzięki konkursowi uczniowie są bardziej zainteresowani pracą w Szkolnym Klubie Wolontariatu, aktywnie wspierają organizowane akcje.

 Zadanie 4.

Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel. Ocena na podstawie sprawozdania, informacji, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 Wykonanie.

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

W ramach tego zadania przeprowadzono następujące akcje:

1. Zbiórka pieniędzy na leczenie chorej na białaczkę Samanty – uczennicy jednej z radomskich szkół.
2. Zbiórka karmy, kocy i misek w szkole na rzecz radomskiego schroniska, wizyta w schronisku, zawiezienie darów ( ponad 90 kg karmy).
3. Zbiórka karmy dla zwierząt z radomskiego schroniska w hipermarkecie Auchan.
4. Zbiórka plastikowych nakrętek dla chorego Krzysia.

Dzięki takim działaniom wolontariusze nie tylko pomagają konkretnym osobom, ale uczą się wrażliwości i empatii do osób ubogich, chorych i zwierząt. Dzieci z wielkim zaangażowaniem włączały się w powyższe akcje, często angażowały też swoich rodziców.

 Zadanie 5.

Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole, według własnego pomysłu – wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat. Ocena na podstawie informacji, sprawozdania, zdjęć, filmu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 Wykonanie.

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

5 grudnia zorganizowano w szkole Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Uczniowie wysłuchali audycji przygotowanej przez wolontariuszy. Obchody połączone były ze spotkaniem z dziećmi niepełnosprawnymi z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Odbyła się wspólna zabawa integracyjna. Aktywni wolontariusze zostali wyróżnieni, a Szkolny Klub Wolontariatu otrzymał podziękowanie za pracę w 2018 r. na Gali Wolontariatu.

Rezultatem podjętych działań było przybliżenie uczniom idei wolontariatu. Integracja z niepełnosprawnymi pokazała, że dzieci są bardzo wrażliwe na potrzeby chorych, w pełni akceptują i są otwarte w stosunku do nich.

 Zadanie 6.

Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 Wykonanie.

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

W ramach tego zadania przeprowadzono następujące akcje:

  1. Paczka dla Bohatera – zbiórka żywności, artykułów chemicznych,
  2. Sprzedaż cegiełek fundacji „Pomóż i Ty” na rzecz niepełnosprawnych,
  3. Samodzielne wykonanie i wysłanie kartek urodzinowych dla chorej Mariki,
  4. Udział wolontariuszki w WOŚP.
  5. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka zorganizowany we współpracy z UNICEF.

Efektem powyższych akcji było duże zaangażowanie dzieci i rodziców, chęć bezinteresownej pomocy potrzebującym oraz otwarcie się uczniów na problemy innych, empatia w stosunku do ludzi chorych, samotnych.

 Zadanie 8.

Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 Wykonanie.

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski:

W ramach tego zadania w szkole w klasach IV – VI przeprowadzono na godzinie z wychowawcą cykl lekcji o wolontariacie, jego roli, bezinteresownej pomocy, empatii i ubóstwie. Zapis tematów został uwzględniony w dzienniku lekcyjnym.

Efektem tych działań była zbiórka dla Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio – Szkoła z misją (zbiórka mydeł, past i szczoteczek do zębów), która cieszyła się dużym zainteresowaniem i finalnie przerosła nasze oczekiwania oraz jesienna zbiórka odzieży dla osób bezdomnych.

 Zadanie 9.

Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. „Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 Wykonanie.

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Na rzecz społeczności szkolnej przeprowadzono akcje samopomocy:

  1. Dyżury wolontariuszy na stołówce podczas przerw obiadowych,
  2. Wsparcie w nauce uczniów słabszych,
  3. Czytanie, wspólna zabawa z dziećmi z oddziału przedszkolnego,
  4. Dyżury na korytarzu klas młodszych podczas długich przerw,
  5. Przygotowanie i przeprowadzenie balu karnawałowego dla uczniów klas 0 – 3.

Poprzez działania wolontariusze aktywnie angażują się w życie szkoły. Wspierają pracę pracowników szkoły. Uczniowie uczą się samodyscypliny, systematyczności, odpowiedzialności, nabywają pewności siebie.