Strona główna → Inspektor Ochrony Danych przypomina

Inspektor Ochrony Danych przypomina

Kwiecień 2020

Bezpieczeństwo Danych Podczas Lekcji Online - Dobre praktyki

Bezpieczne Dane Osobowe


Szanowni Państwo


Poniżej przesyłamy stanowisko Urzędu Ochrony Danych (UODO) dotyczące zdalnego nauczania wraz z załącznikami.

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół:

RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, lecz daje szkołom możliwość racjonalnego wdrożenia odpowiednich metod i technik kształcenia na odległość z jednoczesnym poszanowaniem podstawowych zasad ochrony danych ─ powiedział Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nadzwyczajna sytuacja spowodowała, że szkoły i nauczyciele musieli w bardzo krótkim czasie zorganizować efektywną komunikację z uczniami i ich rodzicami. Wiele szkół do tej pory nie wykorzystywało narzędzi umożliwiających prowadzenie zajęć zdalnych, teraz muszą szybko skorzystać z dostępnych i możliwych w tych warunkach rozwiązań. Korzystając z nich warto poznać rekomendacje i dobre praktyki, aby przetwarzanie danych było bezpieczne.  

─ Bardzo dziękuję UODO za pochylenie się nad tematem dbania o bezpieczeństwo danych osobowych podczas zdalnego nauczania. Będziemy zachęcać dyrektorów szkół, nauczycieli, a także samych uczniów i rodziców do zapoznania się z tym materiałem – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. – To ważne, aby podczas zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie zapominać o prawach każdego z nas do ochrony danych osobowych. Jestem przekonany, że poradnik będzie dużym wsparciem dla całego środowiska oświatowego – zaznaczył minister edukacji.

Przedstawiciele oświaty powinni pamiętać o koniecznej dbałości o prawa osób, których dane będą przetwarzane przy pomocy wspomnianych narzędzi, oraz o bezpieczeństwie tych danych. W razie wątpliwości dyrektorzy szkół oraz nauczyciele powinni konsultować się z wyznaczonymi inspektorami ochrony danych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkolnych administratorów oraz inspektorów ochrony danych, UODO przygotował specjalne opracowanie, które zawiera wstępne wskazówki, jak korzystając z metod nauczania online, dbać o bezpieczne przetwarzanie danych.

Materiał ten jest adresowany do dyrektorów szkół i nauczycieli, ale zawiera również informacje przydatne rodzicom i uczniom. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowanie to trafi do wszystkich szkół i placówek oświatowych.

 

Z poważaniem,

DATA REH - COMPLEX
MICHAŁ PAPROCKI
Właściciel
tel. 798-802-717
www.drc24.pl