Strona główna → Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas 5 - 6 dot. dopalaczy

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas 5 - 6 dot. dopalaczy

Ze względu na rosnące zagrożenie dla życia i zdrowia jakie niesie za sobą używanie tzw. "dopalaczy" przez dzieci i młodzież informujemy, że w naszej szkole odbędą się lekcje profilaktyczne dla uczniów klas 5-6 poruszające ten problem.

Zachęcamy również rodziców do poszerzania swojej wiedzy na temat szkodliwości "dopalaczy" na dostępnych stronach internetowych, a w szczególności do bacznego obserwowania zachowania i spędzania czasu wolnego swoich dzieci.