Strona główna → Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej

Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej

"Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” - projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

MAMY TO!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza szkoła pomyślnie przeszła proces rekrutacji do programu “Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, przedsięwzięcia organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na lata 2021-2027.  Już po raz czwarty weźmiemy udział w międzynarodowej współpracy szkół. Nasza inicjatywa pt.: “Zintegrowani dla ekologii - razem zadbamy o nasz świat” służy wzmocnieniu postaw ekologicznych oraz otwartości i tolerancji wobec różnorodności. Program wspiera ideę wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej lub społecznej poprzez włączenie ich w realizację przedsięwzięcia. Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji kluczowych lub zawodowych u uczniów/uczennic szkół publicznych i niepublicznych, funkcjonujących w systemie edukacji zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe art. 2 oraz przedstawicieli/przedstawicielek kadry pedagogicznej (nauczycieli i pracowników pedagogicznych), poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej realizowanych na zasadach Erasmus+.

Zwieńczeniem działań projektowych będzie wyjazd grupy młodzieży oraz kadry pedagogicznej z PSP 1 do szkół partnerskich w Portugalii oraz Hiszpanii, aby razem realizować projekt międzykulturowy.

 

Projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas VII i VIII, wybranych w drodze rekrutacji.

O zasadach rekrutacji poinformujemy w osobnej wiadomości.

 Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, aby wzięli udział w naborze do programu. Gwarantujemy bezcenne doświadczenie edukacyjne oraz niezapomniane wrażenia.

Najważniejsze informacje dotyczące programu:

✔cel główny: rozwój i wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
✔główne założenia: zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE dotyczące realizacji zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową
✔okres realizacji programu: od 2.10.2023 r. do 01.10.2024 r.
✔ budżet: 303 185,81 PLN
✔ uczestnicy: uczniowie VII  i VIII klas szkoły podstawowej
✔ liczba uczestników: 20 uczniów (uczniowie z mniejszymi szansami edukacyjnymi)