Strona główna → Uchwała Nr 8 2010/2011

Uchwała Nr 8 2010/2011

Zgodnie z Uchwałą Nr 8 2010/2011 Dyrektor szkoły ustalił następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011:

12 listopada 2010 (piątek)

7 stycznia 2011 (piątek)

5 kwietnia 2011 (wtorek)- sprawdzian klas szóstych

2 maja 2011 (poniedziałek)

W w/w dniach szkoła zapewnia opiekę (czynna będzie świetlica szkolna w godz. od 6.30 do 15.30), a także 

prosimy rodziców o zapisywanie dzieci na obiady.