Strona główna → Sympozjum pt.:"Wolontariat- pasja XXI wieku"

Sympozjum pt.:"Wolontariat- pasja XXI wieku"

Sympozjum  pt. "Wolontariat- pasja XXI wieku"€
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu prosi o umożliwienie uczestnictwa przedstawicielom szkół (nauczycielom i uczniom), zainteresowanym  ideą wolontariatu w  Sympozjum pt  "€žWolontariat-€“ pasja XXI wieku".
 
Sympozjum będzie ostatnim etapem, a tym samym uroczystym zakończeniem projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Chcielibyśmy, aby planowane sympozjum skupiło środowisko wolontarystyczne działające na terenie Radomia, ale także kraju.
 
Sympozjum odbędzie się 3 grudnia 2010 r. i będzie podzielone na trzy części:
 
10.00- 12.30 I część - wykładowa- zaproszeni zostaną specjaliści, którzy wygłoszą wykłady na temat roli wolontariatu jako ruchu społecznego XXI wieku w służbie człowieka, społeczeństwa, Państwa, Europy i Świata. Znani na forum ogólnopolskim specjaliści zaprezentują również e-wolontariat jako współczesną innowacyjną metodę działania na rzecz społeczeństwa.
12.30- 14.30 II część - Panel Dyskusyjny, tzw. Platforma Trzeciego Sektora, pod hasłem: "€žKarierowicz czy filantrop-€“ czym kieruje się współczesna młodzież?"€. Będzie on poświęcony zachęcaniu młodzieży do angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej, wyzwolenia w niej chęci do działania, aby "€žchciało jej się chcieć"€ działać. Będzie również próbą odpowiedzi na to, jakimi przesłankami kierują się współcześni młodzi, czy wolontariat to dla nich kariera czy potrzeba serca.
15.30- 17.30 III część -  sesja warsztatowa, w ramach której przedstawimy od strony praktycznej, jak działać w trzecim sektorze. Będzie to również swego rodzaju podsumowanie prowadzonych podczas całego projektu szkoleń.
 
4 grudnia 2010 r. w godzinach 15.00- 17.00  roku Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "€žArka"€ wraz ze współpracującymi szkołami pragnie świętować Międzynarodowy Dzień Wolontariusza przypadający na 5-go grudnia. Został on ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1986 roku. W Radomiu już od prawie 10 lat przy SCM "Arka"€ działa młodzieżowy wolontariat. Przez cały rok młodzi ludzie poświęcają swój czas i chęć niesienia pomocy innym. Ten dzień jest ich wspólnym świętem, podczas którego chcą się dzielić swoją radością i optymizmem z mieszkańcami Radomia oraz promować ideę wolontariatu.
 
W tym roku Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka"€ zaprasza współpracujące szkoły na uroczystą Galę w czasie której zostanie podsumowany rok pracy Centrum Młodzieżowego Wolontariatu, wręczenie wolontariuszom dyplomów ukończenia kursu w ramach działania "Klubu Wolontariatu-€“ inkubatora aktywności, rozwoju, pasji i działania"€, premierę teledysku do piosenki "€žRAP o Arce"€ oraz promocją albumu o działalności Stowarzyszenia pt: "€žPasja + Działanie = Skuteczne Pomaganie"
 
Sympozjum "Wolontariat- pasja XXI wieku"€ oraz Gala Wolontariatu odbędą się w Zespole Szkół Muzycznych przy ul. 25 Czerwca 70.
 
Prosimy, aby szkoły potwierdziły swój udział w sympozjum do 26 listopada 2010 roku w siedzibie  Stowarzyszenia Centrum Młodzieży "€žArka"€ przy ul. Chrobrego 7/9 w Radomiu, w godzinach 13.00-€“ 20.00 oraz w Wydziale Edukacji -  telefonicznie pod nr 36-20-354 lub pocztą elektroniczną: j.switas@umradom.pl
 
Prosimy o zamieszczenie powyższych informacji na stronach internetowych szkół
Z Poważaniem,
Sławomir Adamiec
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Miejski w Radomiu
ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom  
mail: s.adamiec@umradom.pl
www.radom.pl