Strona główna → Stypendium szkolne MOPS

Stypendium szkolne MOPS

 

Drodzy Rodzice

 
Przesyłam Państwu informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego dla dziecka/ucznia w postaci stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021. W/w pomocy udziela ok kilku lat MOPS.
Tych z Państwa, którzy są zainteresowani otrzymaniem takiego wsparcia dla swojego dziecka, proszę o zapoznanie się z przedmiotowymi załącznikami.
Anna Wiśniewska - pedagog szkolny

pismo przewodnie MOPS

procedura MOPS

wydatki kwalifikowane MOPS

pouczenie o sposobie wypełniania wniosku MOPS