Strona główna → Stypendia szkolne 2020/2021

Stypendia szkolne 2020/2021

 

Komisja Stypendialna dnia 21 czerwca, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, ustaliła średnią ocen od 5.20 i powyżej uprawniającą do uzyskania stypendium za wysokie wyniki w nauce.

1.       Za wyniki w nauce w kwocie:
a.       średnia ocen 5.20-5.30 - 70 zł.    
b.      średnia ocen 5.31-5.50 - 110 zł.
c.       średnia ocen 5.51- 5.60 - 130 zł.
d.      średnia ocen 5.61- 5.70 - 180 zł.
e.      średnia ocen 5.71- 5.99 - 200 zł.
f.        średnia ocen 6.00 - 240 zł. 

 

2.       Stypendium za osiągnięcia sportowe ze względu na okres pandemii nie zostało przyznane żadnemu uczniowi za II okres roku szkolnego 2020/2021.

 

                Za wysokie wyniki w nauce stypendium motywacyjne otrzymało 117 uczniów.

a.       Stypendium motywacyjne w kwocie 70 zł. –             otrzymało           34 uczniów

b.      Stypendium motywacyjne w kwocie 110 zł. –           otrzymało           24 uczniów

c.       Stypendium motywacyjne w kwocie 130 zł. –           otrzymało           22  uczniów

d.      Stypendium motywacyjne w kwocie 180 zł. –           otrzymało           11 uczniów

e.      Stypendium motywacyjne w kwocie 200 zł. –           otrzymało           21 uczniów

f.        Stypendium motywacyjne w kwocie 240 zł. –           otrzymało           5 uczniów

 

Łączna kwota stypendiów wynosi 15 260 zł (piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).     

 

DECYZJA

W sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce za II okres roku szkolnego 2020/2021

Na podstawie art.90g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz.1481 ze zmianami), na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i opinii Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr. 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu stypendium otrzymują:

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.                  

Alberska Agata

2.                  

Banaszkiewicz Justyna

3.                  

Bąk Mikołaj

4.                  

Bednarczyk Natalia

5.                  

Bilski Oliwier

6.                  

Borek Filip

7.                  

Borkowski Mateusz

8.                  

Brzyska Natasza

9.                  

Celej Maja

10.               

Chłosta Katarzyna

11.               

Czarnecka Aleksandra

12.               

Czerwińska Marta

13.               

Dadak Zuzanna

14.               

Dąbrowski Jan

15.               

Dębski Jan

16.               

Dolińska Olivia

17.               

Dorożyńska Dominika

18.               

Dudek Bartosz

19.               

Dulęba Izabela

20.               

Dziubińska Iga

21.               

Dziubińska Maja

22.               

Dziura Maja

23.               

Fronk Alan

24.               

Fulara Leon

25.               

Furciński Jakub

26.               

Gielniowska Nikola

27.               

Głogowski Nikodem

28.               

Głowacka Julia

29.               

Górnik Magdalena

30.               

Grotowska Klaudia

31.               

Hebda Amelia

32.               

Ilczewska Katarzyna

33.               

Ilczewska Zuzanna

34.               

Ilczewski Maciej

35.               

Iżmańska Karina

36.               

Jamroży Karol

37.               

Janaszek Anna

38.               

Janusz Wiktor

39.               

Jaworska Maria

40.               

Jeżak Nikodem

41.               

Jężak Bartosz

42.               

Kalbarczyk Oliwier

43.               

Karbownik Amelia

44.               

Kawecki Bartłomiej

45.               

Kicińska Alicja

46.               

Kocun Milena

47.               

Koniec Laura

48.               

Koniec Leon

49.               

Kostrzewa Miłosz

50.               

Kotkowska Oliwia

51.               

Kowalska Maria

52.               

Kozera Amelia

53.               

Krajewski Nataniel

54.               

Krakowski Olaf

55.               

Kruk Amelia

56.               

Lament Iga

57.               

Majchrzyk Maja

58.               

Masiarz-Ahmedov Kacper

59.               

Mazurkiewicz Apolonia

60.               

Mazurkiewicz Maria

61.               

Melka Martyna

62.               

Michalski Bartosz

63.               

Milewicz Alicja

64.               

Mosionek Bartosz

65.               

Mularczyk Gabriela

66.               

Niegrzybowski Antoni

67.               

Nosowska Zuzanna

68.               

Nowocień Nikola

69.               

Orliński Franciszek

70.               

Oskar Kosik

71.               

Owczarek Emilia

72.               

Pastuszka Igor

73.               

Piasek Julia

74.               

Pietras Aleksander

75.               

Pilecki Maksymilian

76.               

Podsiadło Daniel

77.               

Pomagalska Maja

78.               

Raczyńska Julia

79.               

Rejmer Bartosz

80.               

Ręgel Lena

81.               

Romanowicz Piotr

82.               

Różycka Aleksandra

83.               

Rucińska Emilia

84.               

Rybińska Amelia

85.               

Rychlicka Alicja

86.               

Rzeszowska Maraja

87.               

Scencelewicz Marta

88.               

Siara Marta

89.               

Skorupa Aleksandra

90.               

Smolińska Zuzanna

91.               

Solecka Matylda

92.               

Sołśnia Julianna

93.               

Sowa Weronika

94.               

Stanios Adam

95.               

Stanios Kacper

96.               

Suwalska Zuzanna

97.               

Sznajder Hanna

98.               

Szydło Miłosz

99.               

Tatar Jan

100.            

Tuzimek Mikołaj

101.            

Wasik Tomasz

102.            

Waśkiewicz Krzysztof

103.            

Waśkiewicz Zofia

104.            

Węgorzewska Karolina

105.            

Wieńska Lena

106.            

Wierzbicki Adam

107.            

Wierzbicki Jan

108.            

Wilk Antoni

109.            

Włodarczyk Nina

110.            

Wocial Maksymilian

111.            

Wojtal Gabriel

112.            

Wojtkiewicz Joanna

113.            

Wojtyniak Eliza

114.            

Wójcik Wiktoria

115.            

Zawadzka Zoe

116.            

Zdunek Patrycja

117.            

Zientek Błażej

 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

Po odbiór stypendium zapraszamy rodziców uczniów (opiekunów prawnych) do sekretariatu szkoły do 2 lipca do godziny 14:00