Strona główna → Spotkania nauczycieli z rodzicami w ramach pierwszego wtorku miesiąca_2020

Spotkania nauczycieli z rodzicami w ramach pierwszego wtorku miesiąca_2020

Spotkania nauczycieli z rodzicami w ramach pierwszego wtorku miesiąca

7 stycznia 2020 r., od godziny 17:00 do godziny 18:00 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Wychowawcy klas / 
nauczany przedmiot

Sala

 1.

 Magdalena Zatoń

oddział przedszkolny ai

30

 2.

 Elżbieta Wrochna

nauczyciel wspomagający

30

 3.

 Anna Kwiatkowska

1ai, rewalidacja

14

 4.

 Monika Piwowarczyk

nauczyciel wspomagający, religia

14

 5.

 Małgorzata Gumińska

1b

nauczyciel nieobecny

 6.

 Bożena Natora

1c

13

 7.

 Małgorzata Stępniewska

2ai

4

 8.

 Beata Konarska

nauczyciel wspomagający

4

 9.

 Dorota Dziurzyńska

2bi

5

 10.

 Ilona Gruszczyńska

nauczyciel wspomagający

5

 11.

 Maria Stępień

2c

14

 12.

 Barbara Jędrzejewska

3ai

5

 13.

 Magdalena Wójcik

nauczyciel wspomagający

5

 14.

 Danuta Soroczyńska

3b

13

 15.

 Aleksandra Wlazło

3c

4

 16.

 Ilona Gruszczyńska

 nauczyciel wspomagający

4

 17.

 Elżbieta Socha

nauczyciel wspomagający

gabinet wicedyrektora

 18.

 Aneta Różycka

4ai język polski

108

 19.

 Jolanta Czyżewska

nauczyciel wspomagający

108

 20.

 Izabela Kapciak

4b, język polski

104

 21.

 Agnieszka Kruk-Maj

5ai, matematyka

103

 22.

 Katarzyna Bidas

nauczyciel wspomagający

103

 23.

 Aneta Łazuk

5b, język polski

102

 24.

 Małgorzata Dulepska

5c, nauczyciel wspomagający

7

 25.

 Anna Wichowska

5d, historia, doradztwo zawodowe

7

 26.

 Aneta Kwalińska

6ai, matematyka

103

 27.

 Anna Nowakowska

nauczyciel wspomagający

103

 28.

 Agnieszka Mężyk

6b, język polski

102

 29.

 Jolanta Dąbrowska

nauczyciel wspomagający, bibliotekarz

102

 30.

 Magdalena Nowak

6c, język angielski

8

 31.

 Małgorzata Węgrzycka

6d, historia

7

 32.

 Edyta Suwała

7ai, przyroda, biologia

10

 33.

 Mariola Górska

nauczyciel wspomagający

10

 34.

 Katarzyna Tomczyk

7bi, język polski

108

 35.

 Alina Peregończuk - Wanat

nauczyciel wspomagający

108

 36.

 Lidia Kozera

7c, język angielski

106

 37

 Elżbieta Mroczek

7d, matematyka

107

 38.

 Barbara Gawrońska

8a, matematyka

103

 39.

 Barbara Małecka

nauczyciel wspomagający

103

 40.

 Anna Chojnacka

8b, muzyka, plastyka

12

 41.

 Małgorzata Bajon

8c, język polski

104

 42.

 Danuta Wasilewska

przyroda, geografia

10

 43.

 Anna Grabska

rewalidacja

101

 44.

 Bernadetta Bartkowiak

język angielski

6

 45.

 Karolina Kłosowska

język angielski

106

 46.

 Ida Kwietniewska

język angielski

6

 47.

 Renata Rejmer

język angielski

8

 48.

 Justyna Piecyk

język niemiecki

6

 49.

 Anna Budzińska

technika, edukacja dla bezpieczeństwa

12

 50.

 Halina Majkusiak

informatyka, technika

105

 51.

 Adam Jacek Chłosta

informatyka

105

 52.

 Magdalena Dąbrowska

chemia

gabinet wicedyrektora

 53.

 Anna Franecka

obowiązki wychowawcy w świetlicy

świetlica szkolna

 54.

 Halina Górniak

obowiązki wychowawcy w świetlicy

świetlica szkolna

 55.

 Małgorzata Nowak

obowiązki wychowawcy w świetlicy

świetlica szkolna

 56.

 Roman Waszko

obowiązki wychowawcy w świetlicy

świetlica szkolna

 57.

 Anna Lewandowska-Zaczek

psycholog

gabinet psychologa

 58.

 Anna Wiśniewska

pedagog

gabinet psychologa

 59.

 Ewelina Noga

logopeda

gabinet logopedy

 60.

 Agnieszka Puzianowska-Zdunek

logopeda, rewalidacja

gabinet logopedy

 61.

 Magdalena Szrek

logopeda, rewalidacja

gabinet logopedy

 62.

 Marcin Fokt

wychowanie fizyczne

 pokój przy sali gimnastyczne

 63.

 Edyta Górka

wychowanie fizyczne

pokój przy sali gimnastyczne

 64.

 Paweł Liwanowski

wychowanie fizyczne

pokój przy sali gimnastyczne

 65.

 Aldona Majewska

wychowanie fizyczne

pokój przy sali gimnastyczne

 66.

 Piotr Włoskiewicz

wychowanie fizyczne

pokój przy sali gimnastyczne

 67.

 Filip Gumiński

religia

15

 68.

 Małgorzata Rusek

religia

15

 69.

 Anna Szymczyk

religia

15

 70.

 Paulina Leśniewska

plastyka

12

 71.

 Anita Olszewska - Zapłata

wiedza o społeczeństwie

7

 72.

 Ida Zakrzewska

fizyka

9

73.

 Marzena Solecka

bibliotekarz

biblioteka szkolna

 

Zapraszamy