Strona główna → Półzimowisko 2019

Półzimowisko 2019

Plakat

PÓŁZIMOWISKO 2019

Zapraszamy na półzimowisko organizowane przez psp nr 1 w Radomiu ul. Odrodzenia 37

 

TERMIN: 28.01-01.02.2019 r.       KOSZT: 170 ZŁ

Zapewniamy:

  • 3 posiłki dziennie
  • Zabawy i gry na świeżym powietrzu
  • Ciekawe wycieczki
  • Zajęcia warsztatowe w szkole i poza nią
  • Opiekę wykwalifikowanej kadry
  • Wiele atrakcji

Zajęcia prowadzone będą w godzinach 8.30-15.30 (od 7.00 do 8.30 zajęcia opiekuńcze dla zgłoszonych wcześniej uczniów).

ZAPISY W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DNIU 14.01.2019 R. (PIĄTEK) OD GODZINY 7.00 ZGODNIE ZE SZKOLNYM REGULAMINEM REKRUTACJI.

UWAGA!!! JEDNA OSOBA Z KOLEJKI MOŻE WPISAĆ NA LISTĘ TYLKO TRZECH UCZESTNIKÓW!!!

Koszt półzimowiska 170zł. Zwrot kart kwalifikacyjnych i wpłaty do 21.01.2019 r. Brak kompletu dokumentów do tego dnia dyskwalifikuje uczestnika – możliwość udziału otrzymuje osoba z listy rezerwowej.

Prosimy Rodziców o dokładne uzupełnianie danych dziecka oraz uwzględnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych (np. posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Pozwoli to na odpowiedni dobór grup wychowawczych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji wypoczynku w grupie 20-osobowej mogą być jedynie dzieci powyżej 10 roku życia.