Strona główna → Półkolonia 2022

Półkolonia 2022

Półkolonia 2022

Zapraszamy na półkolonię
organizowaną przez
PSP nr 1 w Radomiu
ul. Odrodzenia 37

termin: 04-15.07.2022 r.

Koszt: 550 zł

Zapewniamy:

  •  3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.
  •  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu lub w salach gimnastycznych.
  •  Wycieczki edukacyjne – 4 wyjazdy.
  •  Zajęcia warsztatowe w szkole i poza nią.
  •  Opiekę wykwalifikowanej kadry.
  •  Codziennie wiele atrakcji.

Zajęcia prowadzone będą w godzinach 8.30-15.30 (od 7.00 do 8.30 zajęcia opiekuńcze dla zgłoszonych wcześniej uczniów).

Zapisy w sekretariacie szkoły w dniu 06.06.2022 r. (poniedziałek) od godziny 7.30 zgodnie ze szkolnym regulaminem rekrutacji.

Uwaga: Jedna osoba z kolejki może wpisać na listę tylko trzech uczestników!!!

Koszt półkolonii 550zł. Zwrot kart kwalifikacyjnych i wpłaty do 15.06.2022 r. Brak kompletu dokumentów do tego dnia dyskwalifikuje uczestnika – możliwość udziału otrzymuje osoba z listy rezerwowej. 

 Prosimy Rodziców o dokładne uzupełnianie danych dziecka oraz uwzględnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych (np. Posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Pozwoli to na odpowiedni dobór grup wychowawczych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji wypoczynku w grupie 20-osobowej mogą być jedynie dzieci powyżej 10 roku życia.

Półkolonia.pdf