Strona główna → Od września 2010 szkolimy pływaków

Od września 2010 szkolimy pływaków

Z nowym rokiem szkolnym, w naszej szkole rusza pierwsza klasa sportowa o profilu pływackim. Dzieci z rocznika 2003 będą mogły rozwijać swój talent pływania. W Radomiu są tylko trzy takie klasy!

Elementy programu szkolenia 1 klasy sportowej o profilu pływackim

  • dzieci realizują program kształcenia ogólnego taki sam jak pozostałe klasy pierwsze w oparciu o „nową” podstawę programową. Mają natomiast 10 godzin tygodniowo zajęć wychowania fizycznego, z czego 3 godziny realizuje nauczyciel kształcenia zintegrowanego, pozostałe 7 godzin – trener pływania – 4 godziny na sali gimnastycznej i 3 godziny tygodniowo na pływalni (3 x 1 godz.). Takie proporcje obowiązywać będą przez cały cykl 3-letniego szkolenia,
  • możliwość dalszego 3 – letniego szkolenia od klasy czwartej do szóstej,
  • możliwość kontynuacji nauki dziecka w klasie sportowej aż do ukończenia szkoły podstawowej jeśli stan zdrowia lub inne przyczyny uniemożliwią dziecku dalsze szkolenie sportowe,
  • w każdym roku szkolnym przewidziany jest obóz sportowy, finansowany przez Wydział Edukacji , Sportu i Turystyki UM w Radomiu,
  • dzieci mają zapewniony codziennie bezpłatny posiłek (śniadanie lub obiad),
  • dzieci będą pod stałą opieką medyczną (badania okresowe, itd.),
  • liczba dzieci w klasie – 25 uczniów.

Ponadto

  • Zajęcia na pływalni – 3 x 1 godzina tygodniowo. Przejazd autokarem pod opieką nauczyciela.
  • Koszty jakie będzie pokrywać rodzice (opiekunowie) to: transport dzieci na pływalnie, (ok. 50 zł miesięcznie), ewentualnie dodatkowy obóz szkoleniowy, dodatkowy posiłek podczas pobytu dziecka w szkole.

Gratulujemy dzieciom zakwalifikowanym do 1 klasy sportowej.
Życzymy sukcesów w nauce i sporcie!