Strona główna → Nowe godziny pracy pedagoga i psychologa

Nowe godziny pracy pedagoga i psychologa

 

Informacja dla rodziców i uczniów klas ósmych

W związku możliwością skorzystania od dnia 25 maja przez uczniów klas ósmych
z konsultacji na terenie szkoły,  pedagog szkolny i psycholog będą do dyspozycji w sali nr 15.
Na konsultacje należy umówić się poprzez pocztę służbową najpóźniej na  dzień wcześniej do godziny 15.00. Uczeń chcący skorzystać z  konsultacji musi mieć podpisaną pisemną zgodę obydwojga rodziców na swój udział w nich, na pomiar temperatury przy wejściu do szkoły, podpisane przez rodziców inne wymagane oświadczenia dostępne za stronie szkoły oraz przestrzegać procedur saniatarno- higienicznych obowiązujących w szkole.

 

Anna Wiśniewska pedagog

Anna Lewandowska - Zaczek psycholog

 

GODZINY PRACY (od 25 maja 2020)

pedagog szkolny mgr ANNA WIŚNIEWSKA

poniedziałek          13.00 - 17.00

wtorek                    08.00 – 13.00
                                      16.15 - 17.00 konsultacje z doradztwa zawodowego

środa                     08.00 – 12.00

czwartek               12.00 – 17.00

piątek                   09.00 – 13.00

psycholog szkolny mgr ANNA LEWANDOWSKA - ZACZEK

poniedziałek            09.30 – 15.30

wtorek                     12.00 – 17.00

środa                       12.00 – 17.00

czwartek                  10.00 – 14.00

piątek                      10.00 – 14.00

 

Od poniedziałku do czwartku w godzinach  15.00 - 17.00 - możliwość konsultacji dla uczniów po wcześniejszym umówieniu się poprzez pocztę służbową co najmniej
z jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godz. 15.00.