Strona główna → Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Dnia 24.10.2019 w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego obyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i nagród przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Odznaczenia wręczył Mazowiecki Kurator Oświaty p. Aurelia Michałowska wraz Wicewojewodą Mazowieckim – p.Sylwestrem Dąbrowskim oraz Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Edukacji Narodowej – P. Sławomirem Adamcem. Wśród zaproszonych na tę uroczystość znalazło się czterech nauczycieli naszej szkoły. Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania odznaczony został Dyrektor naszej szkoły, p. Bogusz Florczak. Z kolei za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę uhonorowane zostały: p. Magdalena Dąbrowska, p. Marzena Falkiewicz oraz p. Danuta Soroczyńska.