Strona główna → Moja Ojczyzna - Polska

Moja Ojczyzna - Polska

Każdy z nas rodzi się w jakiejś ojczyźnie, wśród ludzi, którzy mówią tym samym językiem, mają podobną tradycję, troszczą się o swoją ojczyznę i w razie potrzeby jej bronią.

Urodziliśmy się w Polsce, która na przestrzeni tysiąca lat przechodziła różne wydarzenia radosne i bolesne.

Żyjemy w Polsce, która może szczycić się długo oczekiwaną wolnością. Patrzymy w przyszłość, pamiętając jednak o doświadczeniach minionych lat.

Dlatego dziś zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy w przeszłość.

 

Ojczyzna - bliskie słowo,
W nim serca wszystkie Ojczyzna- zwykłe słowo,
 

Czemu tak bliskie?
Ojczyzna - to czas dawny,
Ojczyzna - to czas bliski,
To miły dom rodzinny i matki oczy jasne
Ojczyzna - to jest mowa znajoma od kołyski
Ojczyzna - to my sami, to serca nasze własne

Ważnym wydarzeniem w przeszłości naszego narodu jest uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

3 maja 1791 r. o godzinie 11 w szczelnie wypełnionej sali poselskiej Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczęły się obrady. Panowała uroczysta cisza. Marszałek Stanisław Małachowski otworzył posiedzenie sejmu, który miała zatwierdzić nowe prawa, nową konstytucję. Był to dokument określający główne zasady działania naszego państwa i jego obywateli. Polska spisywała tę ustawę piórem, ale zaprzysięgała sercem. Robiła to u schyłku wolnych swoich dni tuż przed niewolą w dniu 3 maja 1791 r.

Nie byłoby tego święta, gdyby nie ci, którzy stworzyli "cud majowy". Byli to: król Stanisław August Poniatowski, marszałek Stanisław Małachowski oraz Ignacy i Stanisław Potoccy, Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, Stanisław Staszic.

Pamiętajmy, że Konstytucja 3 Maja świadczyła o wielkiej mądrość Polaków. Była pierwszą demokratyczną konstytucją w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych – ustawą określającą zasady rządzenia w państwie. Dawała początek wielkim reformom i stanowiła o odnowie duchowej narodu polskiego.

 Gwarantowała każdemu mieszkańcowi Polski wolność między innymi słowa i wiary. Była dowodem, że Polacy potrafili znaleźć siły na wydobycie kraju z upadku.

Prezentacja o Konstytucji

Każdego roku 3 maja czcimy rocznicę uchwalenia konstytucji, która gwarantuje także prawną ochronę naszych symboli narodowych: godła, hymnu państwowego  i barw narodowych.  

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to święto państwowe, ustanowione przez Sejm w 2004 roku.

Biel i czerwień jako barwy narodowe pojawiły się po raz pierwszy właśnie 3 maja 1972  roku podczas uroczystych obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji. Wówczas, wszystkie warszawskie damy ubrały białe suknie, przepasane czerwonymi szarfami.


Flaga obok godła  i hymnu jest symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza jej granicami. Łączy Polaków w kraju i za granicą. Jest widocznym i wymownym znakiem naszych najcenniejszych wartości.

 Prezentacja o fladze

 W najbliższych dniach będzie wiele okazji do zamanifestowania naszego patriotyzmu. Obchodzić będziemy rocznice ważnych wydarzeń historycznych - rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wywieśmy w te dni biało-czerwone flagi na balkonach i w oknach naszych domów, dając świadectwo naszego patriotyzmu.

Pamiętajmy, że naród, który zapomina o historii własnej ojczyzny traci swoją tożsamość
i skazany jest na zagładę.

 

Izabela Kapciak
Aneta Różycka
Anna Chojnacka
Justyna Piecyk