Strona główna → Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przedstawia zasady i tryb składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

W załączeniu przesyłamy druki informacji o zasadach przyznawania w/w świadczenia.

procedura

wydatki kwalifikowane

pouczenie o sposobie wypełniania wniosku

 

Z poważaniem.
Paweł Krzesicki
Główny specjalista
Dział Realizacji Pomocy, Zespół ds. stypendiów i zasiłków szkolnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.