Strona główna → Konsultacje dla uczniów klas ósmych

Konsultacje dla uczniów klas ósmych

Szanowni Państwo.

Od 25 maja ruszają konsultacje dla uczniów klas ósmych prowadzone na terenie szkoły. Udział uczniów w tych zajęciach jest dobrowolny. Konsultacje muszą odbywać się w godzinach popołudniowych, aby nie kolidowały z lekcjami on-line. Udział dziecka w zajęciach musi być wcześniej zgłoszony do nauczyciela prowadzącego. Liczebność uczniów w grupie determinuje powierzchnia sali lekcyjnej – na każdego uczestnika zajęć musi, zgodnie z zaleceniami, przypadać 4m2, grupa nie może być większa niż 12 osób.

 

UWAGA! Uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w konsultacjach zgłaszają swój udział na pocztę służbową nauczyciela prowadzącego zajęcia najpóźniej na dzień przed konsultacjami do godziny 1500. Jest to bardzo ważne ze względu na utrzymanie reżimu sanitarnego. W razie dużego zainteresowania danymi konsultacjami nauczyciel wyznaczy dodatkowy termin. Uczniów biorących udział w konsultacjach obowiązują wytyczne GIS, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, zamieszczone na stronie internetowej szkoły w Aktualnościach pod hasłem: "Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych" z dn. 17.05.2020

Dzień tygodnia

Godzina

Przedmiot i nauczyciel prowadzący

Sala/max ilość uczniów* 

Poniedziałek

15.00 – 15.45

  j. polski – p. M. Bajon

108 / 9

15.30 – 16.15

  edb – p. A. Budzińska

7 / 8

16.00 – 16.45

  j. angielski – p. L. Kozera

106 / 12

16.15 – 17.00

  biologia – p. E. Suwala

10 / 8

Wtorek

15.00 – 15.45

  j. polski – p. I. Kapciak

108 / 9

15.30 – 16.15

  geografia – p. I. Gawrońska

10 / 8

16.00 – 16.45

  matematyka – p. B. Gawrońska

107 / 10

16.15 – 17.00

  wf – p. A. Majewska

s. gim

16. 15 – 17.00

  doradztwo zawod. – p. A. Wiśniewska

7 / 8

Środa

15.00 – 15.45

  j. polski – p. A. Różycka

108 / 9

15.30 – 16.15

  wos – p. A. Olszewska - Załata

8 / 10

16.00 – 16.45

  matematyka – p. E. Mroczek

107 / 10

16.15 – 17.00

  religia – ks. F. Gumiński

7 / 8

Czwartek

15.00 – 15.45

  fizyka – p. I. Zakrzewska

8 / 10

15.30 – 16.15

  historia – p. M. Węgrzycka

7 / 8

16.00 – 16.45

  chemia – p. M. Dąbrowska

9 /10

16.15 – 17.00

  informatyka – p. J. Chłosta

105 / 10

Piątek

15.00 – 15.45

  j. angielski – p. M. Nowak

8 / 10

15.15 – 16.00

  j. angielski – p. R. Rejmer

7 / 8 

15.30 – 16.15

  wf – p. P. Liwanowski

s. gim

16.00 – 16.45

  j. niemiecki – p. J. Piecyk

6 / 4 

16.15 – 17.00

  wf – p. P. Włoskiewicz

s. gim

 

* Maksymalna liczba uczniów, którą nauczyciel może przyjąć jednorazowo na konsultacje w danej sali, aby zachować reżim sanitarny

Zapraszamy