Strona główna → Konkurs "EKO ZABAWKA"

Konkurs "EKO ZABAWKA"

REGULAMIN KONKURSU „EKO- ZABAWKA”

 

CELE KONKURSU:

– pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych uczniów,

– rozbudzanie wyobraźni i fantazji,

– rozwijanie zdolności manualnych,

– wdrażanie do estetycznego wykonywania prac technicznych,

 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1- 3 i dzieci z oddziału przedszkolnego,

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych.

3. Praca powinna być opatrzona metryczką z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.
4. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

– wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,

– inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

– wrażenie estetyczne,

– samodzielność,

5. Ostateczny termin dostarczania prac konkursowych upływa 06.10.2022r., godz. 8:00
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.10.2022r.

 

Koordynatorzy konkursu:

Marta Grzybowska, Aldona Jężak i Elżbieta Wrochna