Strona główna → Podmioty udzielające świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego

Podmioty udzielające świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego

W celu uzyskania Informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych należy wejść na stronę pod adresem:

zip.nfz.gov.pl, po czym wejść w górną zakładkę >Gdzie się leczyć< a następnie rozwinąć kolejną zakładkę >Przychodnie i szpitale< i wejść w >Leczenie stomatologiczne<, po czym w wyświetlonym okienku wpisać dane w rubrykach: województwo, powiat, miejscowość, po kliknięciu >Szukaj< otrzymujemy listę podmiotów

lub skorzystaj z linku

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/LeczenieStomatologiczne

Prosimy o zapoznanie się z listą placówek