Strona główna → Dyrektor szkoły informuje_1/2020

Dyrektor szkoły informuje_1/2020

 

Szanowni Państwo,

   W związku z decyzją rządu o czasowym zawieszeniu zajęć w szkołach informuję, że od jutra tj. od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno - wychowawcze dla uczniów nie będą organizowane. W dniach 12 i 13 marca tj. w czwartek i piątek szkoła sprawować będzie jedynie zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki - WYJĄTKOWE PRZYPADKI. Od dnia 16 do 25 marca b.r. szkoła nie organizuje ŻADNYCH zajęć dla uczniów. Proszę zatem o pozostawienie dzieci w domu.

   W dniach 12 i 13 marca obiady będą wydawane TYLKO NA WYNOS w godzinach 11:30 do 14:30. Za pozostałe dni naliczony będzie odpis.

Jednocześnie proszę śledzić informacje przesyłane do Państwa przez dziennik elektroniczny i wszelkie komunikaty na stronie MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z wyrazami szacunku

Bogusz Florczak - dyrektor szkoły