Strona główna → Dodatkowe zajęcia informatyczne

Dodatkowe zajęcia informatyczne

ZAPROSZENIE 

 

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu ma przyjemność zaprosić uczniów klas 7 i 8 na dodatkowe zajęcia informatyczne.  

To okazja poznania rożnych rozwiązań informatycznych oraz metod jak pracować wydajnie i efektywnie.  

Termin:          każda sobota od 27.02.2021 do 5.06.2021 godzina 9.00  

(z przerwami świątecznymi)                

Miejsce:         on-line w Microsoft Teams 

Formuła:        otwarta, bez rejestracji (obowiązuje limit 300 osób na spotkaniu) 

W tym roku proponujemy spotkania dla uczniów klas najwyższych Szkoły Podstawowej w wersji on-line z linkiem dostępu do zajęć w formule otwartej. Każdy uczeń z dostępem do linku będzie mógł dołączyć do wybranych przez siebie zajęć. Nie wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Zajęcia będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i trwać 60-90 minut. Na zajęciach obowiązuje poczekalnia. Każdy uczeń dołączając na spotkanie jest zobowiązany wpisać swoje imię, nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły.  

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli przedmiotów informatycznych Zespołu Szkół Technicznych z kierunku technik informatyk oraz technik programista. 

Szczegółowa tematyka, opis zajęć oraz harmonogram wraz z linkami dostępu do zajęć będzie opublikowany na stronie szkoły: http://www.zst-radom.edu.pl oraz jako załącznik do niniejszego zaproszenia. 

 

 

Szczegółowe informacje u organizatora: 

Barbara Głuch – e-mail:  barbara.gluch@zst.radom.pl 

w załączeniu: