Strona główna → Deutsch+

Deutsch+

 

 

 Z radością informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi została objęta projektem Deutsch+ Instytutu Goethego w Warszawie. Jest to projekt wspierający szkoły, które są szczególnie zaangażowane w język niemiecki.

W naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego dla klas młodszych, bierzemy aktywny udział w projektach e-twinning z klasami starszymi oraz mamy w planach utworzenie klasy 7 dwujęzycznej z językiem niemieckim od 1 września 2021r.

Korzyści, jakie wynikają z naszego udziału w programie Deutsch+

Dla szkoły: 

 • Członkostwo w ekskluzywnej sieci szkół w Polsce
 • Partnerstwo z Goethe Institute
 • Patronat ambasady niemieckiej
 • Porady dotyczące promocji języka niemieckiego
 • Wizyty niemieckiej młodzieży
 • Widoczność publiczna (wizyty w ramach projektu, udział w głośnych działaniach i projektach)
 • Zaproszenie na międzynarodową konferencję reżyserską w Warszawie 

Dla nauczycieli: 

 • porady dydaktyczne w formacie online
 • bezpłatne materiały dydaktyczne
 • Członkostwo w sieci Deutsch Plus: wymiana informacji o szkoleniach lub webinarach, wydarzenia kulturalne
 • Bezpłatny udział w korepetycjach szkoleniowych online
 • Doradztwo / szkolenie na egzaminach w Instytucie Goethego
 • Dostęp do nagrań wideo lekcji modelowych 

Dla uczniów:

 • Możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie i atrakcyjne nagrody
 • Udział w projekcie związanym z Niemcami na temat muzyki / gotowania / środowiska
 • Spotkania z młodzieżą niemiecką
 • Udział w internetowej wymianie studentów (e-twinning)
 • Udział w bezpłatnej lekcji przez Skype
 • Zniżka na ceny egzaminów z języka niemieckiego Goethe-Institut z możliwością zdawania ich w szkole