Strona główna → Konkurs EKO

Konkurs EKO

UWAGA

Zmiany dotyczące zbiórki surowców wtórnych

        W lutym odbędzie się podsumowanie i zakończenie szkolnego konkursu EKO.

W drugim semestrze szkoła włącza się do ogólnopolskiej akcji „Przywróćmy dzieciom uśmiech” organizowanej przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka. W związku z tym zmieniają się zasady przyjmowania surowców wtórnych i nagradzania.

Zgodnie z regulaminem fundacji uczniowie przynoszą do szkoły makulaturę (gazety, czasopisma, kartki papieru). Rodzice potwierdzają pisemnie ilość przyniesionej przez dziecko makulatury.

Wśród wszystkich uczniów z terenu całej Polski, którzy zbiorą co najmniej 50 kg makulatury, zostanie rozlosowanych 50 odtwarzaczy mp3.

Regulamin

 "Fundacja Przyjazny Świat Dziecka"